تجهیزات MITUTOYO

تجهیزات MITUTOYO شرکت تجهیزات Mitutoyo توسط کارآفرین ژاپنی Yehan Numata در سال 1934 تاسیس شد.…