صلاحیت تامین کننده حمل کننده گیج

گیج یا سیستم اندازه گیری باید قبل از حمل و نقل، دارای یک طرح بندی…