روش کلاسیک محاسبات عدم قطعیت

محاسبات عدم قطعیت، قبل از سال 1978 راه های مختلفی برای تعریف عدم قطعیت وجود…