کتاب مونتگومری

داگلاس سی مونتگومری، استاد مهندسی صنایع و آمار و استاد مهندسی بنیاد دانشگاه ایالتی آریزونا…