لودر سایت
تضمین کیفیت

کنترل کيفيت داخلي و خارجي

برنامه هاي کنترل کيفيت در آزمايشگاه به دو گروه کنترل کيفيت داخلي و کنترل کيفيت خارجي قابل تقسيم ميباشند. فعاليت هاي کنترل کيفيت داخلي ميتواند شامل موارد زير باشد ولي محدود به آنها نمي باشد:

 • تکرار اندازه گيري روي نمونه هاي يکسان
 • آزمون مجدد نمونه هاي نگهداري شده
 • تکرار آزمون با استفاده از روشها، تجهيزات يا اپراتورهاي متفاوت
 • استفاده از مواد مرجع يا مواد مرجع گواهي شده

شواهد خارجي براي کيفيت فرآيند اندازه گيري به دلایل متعددي داراي اهميت است. اولا، ساده ترين رويکردي است که ميتوان در آن حجم کارهاي مورد نياز براي ارزيابي داخلي را کاهش داد و ثانياً، استفاده از اين روش خطر خطاي ناشي از خودکاوي را کاهش ميدهد. به هر حال، دستيابي به دقت قابل قبول، مبتني بر برنامه ارزيابي داخلي کيفيت آزمايشگاه پيشنياز شرکت در هر فعاليت ارزيابي خارجي کيفيت مي باشد.  فعاليت هاي کنترل کيفيت خارجي ميتواند شامل موارد زير باشد ولي محدود به آنها نمي باشد:

 • مشارکت در مقايسات بين آزمايشگاهي
 • مشارکت در آزمون هاي کفايت تخصصي

برنامه اطمینان از اعتبار نتایج

برنامه اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاه آزمايشگاه يکي از جنبه هاي کليدي جهت حصول اطمينان از مناسب بودن نتایج منتشر شده براي اهداف کيفي است. اعتبار نتايج آزمون به اين معناست که پارامترهاي مربوط به دقت و درستي اندازه گيري مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. کليه مراحل يک فرايند آزمون شامل موارد زير بايد در برنامه هاي کنترل کيفيت/ تضمين کيفيت در نظر گرفته شوند:

 • تهيه محلول ها
 • نمونه برداري
 • آماده سازي و فرآوري نمونه
 • استخراج نمونه
 • بررسي مناسب بودن سيستم
 • کاليبراسيون/ بررسي تجهيزات
 • ارزيابي آماري نتايج
 • تفسير داده ها/ نتايج

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *