لودر سایت

قواعد تصمیم گیری زمانی که استاندارد آزمون عدم قطعیت اندازه­ گیری را ذکر نمی­ کند

اینکه استاندارد انجام آزمون اشاره به عدم قطعیت و قواعد تصمیم گیری  نکند، اتفاق معمولی است. دلایل زیادی برای این امر وجود دارد: ممکن است استاندارد قبل از (1995) GUM  و استفاده گسترده از “چارچوب عدم قطعیت” باشد. به دلایلی ممکن است نویسندگان استاندارد ترجیح داده باشند که الزامات یا فرضیات خود را در مورد عدم قطعیت حاصل شده در انجام آزمون با تجهیزات مشخص را بیان نکنند، یا ممکن است استاندارد واقعا دارای ضعف باشد.

به هر دلیلی، ISO / IEC 17025: 2017 و ILAC-G8: 09/2019 می­خواهند که عدم قطعیت اندازه ­گیری، چه مستقیم و چه غیرمستقیم در نظر گرفته شوند (مهم ­تر از همه این­که تصمیم انطباق، قابلیت ردیابی اندازه­ شناختی داشته باشد).

در نگاه اول به نظر می­رسد این مسئله مشکلی را ایجاد می ­کند­، با این حال، این وضعیت، مشابه وضعیت توصیف شده در مثال قبلی است که در آن مشتری از آزمایشگاه می­خواهد “عدم قطعیت” را نادیده بگیرد.

مثال

فرض کنید از آزمایشگاه خواسته می ­شود، کالیبراسیون توصیف شده در استاندارد “ABC123” را  که سلسله مراتب تجهیزات را تعریف می­ کند و الزامات “درستی” تجهیزات را از نظر شرایط یا “حداکثر خطای مجاز” مشخص می­ کند، انجام دهد،  اما استاندارد، عدم قطعیت اندازه ­گیری را ذکر نمی ­کند. مشتری اظهار می ­دارد که مایل است آزمایشگاه “عدم قطعیت” را “نادیده بگیرد” زیرا هیچ الزامی برای عدم قطعیت در استاندارد وجود ندارد.

در حین بازنگری قرارداد، آزمایشگاه تأیید می­ کند که قادر به برآورده سازی الزامات “درستی” می ­باشد و اندازه گیری ­های مربوطه را انجام می­دهند، اما برای بیانیه انطباق تحت اعتبار آنها، عدم قطعیت اندازه ­گیری را نمی­ توان نادیده گرفت.

آزمایشگاه توضیح بیشتری می­ دهد که در موارد خاص، ممکن است وضعیت نامطلوبی وجود داشته باشد که تجهیزات آزمایشگاهی از نظر “درستی” (خطای باقیمانده) مطابق الزامات استاندارد باشند، اما عدم قطعیت اندازه ­گیری که به دلیل عواملی مانند رانش ابزار و سایر اثرات اندازه­ گیری وجود دارد­، احتمال پذیرش غلط را افزایش می­دهد.

آزمایشگاه توضیح می­دهد، در مورد آنها عدم قطعیت اندازه­ گیری بزرگتر از درستی الزام شده در استاندارد نیست و مقدار حداکثر عدم قطعیت گسترده (2  k = با سطح اطمینان 95٪) ملزم شده برای هر اندازه ­گیری را برای مشتری فراهم می­کند.

مشتری تأیید می­کند که حدود پیشنهادی عدم قطعیت اندازه ­گیری مناسب الزامات آن­ها  است. مشتری همچنین تأیید می­کند که تصمیم باینری، قبول/رد را می­خواهد.

بنابراین ، در این حالت …

توافق و مشخصات گزارش شده:

کالیبراسیون و رواداری همان طور که توسط الزامات درستی  در استاندارد ABC123 تعریف شده است.

توافق و قاعده تصمیم ­گیری گزارش شده:

قبول” نشان می­دهد که با الزامات درستی مربوط به استاندارد آزمون مطابقت دارد و عدم قطعیت گسترده اندازه­ گیری (k = 2 با سطح اطمینان تقریبا 95٪) از نظر اندازه،  بیشتر از الزامات درستی تعریف شده در جدول X از استاندارد ABC123 نیست.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *