لودر سایت

نوار محافظ و قواعد تصمیم گیری

نوار محافظ

استفاده از نوار محافظ می ­تواند احتمال تصمیم ­گیری نادرست در خصوص انطباق را کاهش دهد. اساساً اين یک عامل امن است که با کاهش حد پذیرش درون حد مجاز/رواداری، در فرآیند تصمیم گیری اندازه گیری تعبیه شده است. این کار همانطور که بعداً در این بخش توضیح داده شده است اغلب با محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری انجام می شود.

در این راهنما در جایی که طول نوار محافظ مساوی است با حدود رواداری منهای حدود پذیرش به نوار محافظ اشاره مي شود، W=TL-AL. به این معنی است که اگر نتیجه اندازه گیری  پایین حدود پذیرش باشد، پس اندازه گیری به دلیل انطباق با ویژگی  پذیرش می شود. شکل دو را مشاهده نماييد.

شكل 2- نمايش گرافيكي نوار محافظ

با اصطلاح شناسی نوار محافظ، معمولا حدود بالا و پایین برای رواداری وجود دارد. برای رواداري هاي دو طرفه، کاربر باید حدود پایین را نیز در نظر بگیرد. یک نوار محافظ که دارای طولی برابر با صفر، w = 0 دارد، نتیجه گیری می ­کند که وقتی نتیجه اندازه­ گیری کمتر از حد رواداری باشد، مورد پذیرش است. این قاعده را پذیرش ساده می نامند. پذیرش ساده “ریسک مشترک” نیز نامیده می شود زیرا احتمال خارج شدن از حد رواداری ممکن است تا 50٪ باشد در صورتی که نتیجه اندازه گیری دقیقاً روی حد رواداری باشد (با فرض توزیع نرمال متقارن اندازه گیری ها).

قاعده تصمیم گیری

قاعده تصمیم گیری دودویی زمانی است که صرفا دو نتیجه وجود داشته باشد (قبول یا رد). قاعده تصمیم گیری غیر دودویی زمانی است که برای نتیجه چند حالت وجود داشته باشد (پذیرش، پذیرش شرطی، رد، رد شرطی). توضیحات بیشتر در زیر ارائه شده است:

بیانیه دودویی برای قاعده تصمیم گیری پذیرش ساده (W=0)

بیانیه انطباق به صورت زیر گزارش می شود:

  • قبول-مقدار اندازه گیری شده پایین تر از حد پذیرش است،AL=TL.
  • رد-مقدار اندازه گیری شده بالاتر از حد پذیرش است، AL=TL .

2-2-4 بیانیه دودویی با نوار محافظ

بیانیه انطباق به صورت زیر گزارش می شود:

  • پذیرش- پذیرش براساس نوار محافظ، نتیجه اندازه گیری کمتر از حدود پذیرش است، AL=TL-W.
  • رد-رد براساس نوار محافظ، اگر نتیجه اندازه گیری بالاتر از حدود پذیرش باشد، AL=TL-W.
شكل 4- نمايش گرافيكي بيانيه باينري با نوار محافظ

بیانیه غیر دودویی با نوار محافظ

بیانیه انطباق به صورت زیر گزارش می شود:

  • پذیرش-نتیجه اندازه گیری زیر حد پذیرش است، AL=TL-W

      پذیرش شرطی- نتیجه اندازه گیری داخل نوار محافظ و زیر حد رواداری ست، در داخل بازه{TL-W,TL}

رد شرطی- نتیجه اندازه گیری بالای حد رواداری اما کمتر از حد رواداری بعلاوه نوار محافظ است.{TL,TL+W}

  • عدم پذیرش- نتیجه اندازه گیری بالای حد رواداری بعلاوه  نوار محافظ TL+W,
نمايش گرافيكي بيانيه غير باينري با يك نوار محافظ(نشان داده شده براي w=U)

این مورد باید در نظر گرفته شود که یک اندازه گیری می تواند به نتیجه گیری انطباق (پذیرش) با استفاده از یک نوار محافظ و عدم پذیرش در صورتیکه نوار محافظ بزرگتری استفاده شود، منجر گردد. در نتیجه انطباق با الزامات به صورت فطری با قاعده تصمیم گیری مرتبط است. در نتیجه انتظار می رود قبل از انجام اندازه گیری، قاعده تصمیم گیری مورد توافق قرار گیرد.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *