لودر سایت

مستند سازی قواعد تصمیم گیری

مستند سازی قواعد تصمیم گیری

  1. مستندات و سوابق منعکس کننده توافق در خصوص درخواست مشتری جهت ارائه بیانیه انطباق با یک مشخصات یا استاندارد. (بند 7.1.3 )
  2. سوابق انتخاب حدود آزمون و رواداري مربوطه و سازگاری با نیاز مشتری (بند 7.1.3 )
  3. یک قاعده تصمیم گیری مستند برای محاسبه، کنترل و گزارش میزان ریسک مرتبط با بیانیه انطباق. (بند 7.1.3 )
  4. مستندات پرسنل آزمایشگاه که شامل دانش، مهارت و اختيارات اعمال قاعده تصمیم گیری و بيانيه هاي انطباق است. (بند 6.2.6 )
  5. مستندات محاسبه یا تخمين سطح ریسک و عدم قطعيت اندازه گیری. (بند 7.8.6.1 )
  6. مستند سازی سایر عوامل پشتیبانی کننده مانند مفروضات آماری از جمله نوع ریسک (یعنی ویژه یا جهانی) و عدم قطعيت اندازه گیری. (بند 7.8.6.1 )
  7. مستندات نوع ارزیابی انطباق و بیانیه های انطباق. (بند 7.8.6.2 )
  8.  اسناد و مدارک قاعده تصمیم گيري به همراه سوابق آزمون و کالیبراسیون. (بند 7.8.6.2 )

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *