لودر سایت

مستند سازی قاعده تصمیم گیری

این مسئولیت آزمایشگاه است که در مورد خدمات با مشتری توافق کند و مستند سازی قاعده تصمیم گیری را انجام دهد. بند 7-1-3 استاندارد 17025:2017 نشان می دهد که درخواست بیانیه انطباق باید از جانب مشتری باشد. با این حال، آزمایشگاه های کالیبراسیون ممکن است خدمات استاندارد ارائه شده با مقادیر مختلف نوار محافظ (از جمله صفر) را ارائه دهند تا گزینه های سطح ریسک را به مشتری ارائه دهند.

به طور مشابه، بند 7-8-3-1 بیان می کند که “آزمایشگاه های آزمون اگر برای تفسیر نتایج لازم باشد،  باید بیانیه انطباق را ارائه دهند”.

در همه موارد، قواعد تصمیم گیری باید با مشتری، مقررات یا الزامات استاندارد سازگار باشد. اين موارد قبل از شروع کار باید توافق و مستند شوند. باید روشن باشد که حدود رواداری با الزامات سازگار است و تمامي محاسبات مربوط به عدم قطعيت اندازه گیری و سایر محاسبات مطابق با الزامات ISO/IEC 17025: 2017 انجام می شود. قاعده تصمیم گیری مورد توافق که برای بیانیه های انطباق استفاده می شود باید به طور واضح در گزارش آزمون ثبت شود.

اسنادی که از قاعده تصمیم گیری پشتیبانی می کند باید با پیچیدگی قاعده تصمیم گیری همسو باشد. مستندات لازم شامل موارد زیر است:

الف) مستند سازی سایر عوامل پشتیبانی کننده مانند فرضیات آماری از جمله نوع ریسک، ویژه یا جهانی و عدم قطعیت اندازه گیری. (بند 7-8-6-1 )

ب) مستندات نوع ارزیابی انطباق و بیانیه های انطباق. (بند 7-8-6-2 )

ج) سازگاری مدارك قاعده تصمیم گيري با سوابق آزمون و کالیبراسیون. (بند 7-8-6-2 )

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *