لودر سایت

اسامی مخفف و نمادها در استانداردها

کميسيون الکتروتکنيکي بين الملليIECانجمن مکانیک مهندسین آمریکاASME
شماره استاندارد بین‌المللی کتابISBNدفتر بین المللی اوزان و مقیاسBIPM
سازمان جهانی استانداردسازيISOانجمن قابليت رديابي بين المللي در شيمی تجزيهCITAC
اتحاديه بين المللي شيمي محض و کاربرديIUPACارزيابي داده­هاي اندازه­گيري-راهنماي بيان عدم قطعيت اندازه­گيريGUM
واژگان بین المللی اندازه­شناسی  مفاهیم پایه و عمومی و واژگان مرتبطVIMکميته مشترك راهنماها در اندازه­شناسيJCGM
    
انحراف استانداردsنوار محافظg
انحراف استاندارد داده لگاریتمی- نرمالSGضریب پوششk
مقدار اندازه­گیری شدهXiتعداد اندازه­ گیری­هاn
عدم قطعیت استانداردuتایع نمایی                    EXP(X)=EXexp
عدم قطعیت استاندارد نسبیurelاحتمال % منطبق یا نامنطبقP
ضریب عدم قطعیتFUحد مجاز برای انطباقL
عدم قطعیت گستردهUحد مجاز پایینLl
  حد مجاز بالاLu
اسامی مخفف و نمادها در استانداردها

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *