لودر سایت

تعاریف عدم قطعیت

تعاریف زیر بر اساس تعاریف موجود در ASME B89.7.3.1-2001 ، VIM ،  GUM ، ILAC G8 یا ISO/IEC 17025  است.

اندازه ­ده

کمیت مورد نظر برای اندازه ­گیری

عدم قطعیت گسترده

مقادیر کمیت، که یک بازه از  نتایج  اندازه­ گیری که انتظار می­رود بخش بزرگی از توزیع مقادیر مشمول که به طور معقول می­تواند به اندازه ­ده نسبت داده شود را تعریف کند

نتیجه اندازه ­گیری

مجموعه ­ای از مقادیر کمیت که به همراه سایر اطلاعات مرتبط موجود به یک اندازه­ ده نسبت داده می شود

یادآوری: یک نتیجه اندازه ­گیری به طور کلی به عنوان یک مقدار اندازه ­ده و یک بازه عدم قطعیت بیان می شود.

قاعده تصمیم ­گیری

قاعده ­ای که چگونگی در نظر گرفتن عدم قطعیت اندازه ­گیری، هنگام بیان انطباق با یک الزام مشخص را توصیف می­کند

حد مشخصات (حد رواداری)

حد بالا یا پایین مشخص شده از مقادیر مجاز یک مشخصه است

ناحیه مشخصات (ناحیه رواداری)

بازه مقادیر مجاز یک مشخصه است

حد پذیرش

حد بالا و پایین مشخص شده از مقادیر کمیت مجاز اندازه­ گیری شده است

پذیرش ساده

یک قاعده تصمیم ­گیری که در آن حد پذیرش همان حد مشخصات است

ناحیه پذیرش­(بازه پذیرش)

مجموعه مقادیر یک مشخصه، برای یک فرایند اندازه­ گیری مشخص و قاعده تصمیم­ گیری، که منجر به پذیرش محصول در زمانی که نتیجه اندازه ­گیری در این منطقه است می­شود

ناحیه رد (بازه رد)

مجموعه مقادیر یک مشخصه، برای یک فرایند اندازه­ گیری مشخص و قاعده تصمیم­ گیری، که منجر به رد محصول در زمانی که نتیجه اندازه گیری در این منطقه است می­شود

نوار محافظ

بازه  بین حد مشخصات و حد متناظر پذیرش است

علاوه بر تعاریف عدم قطعیت ، میتوانید اسامی مخفف و نمادها در استانداردها را ببینید.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *