لودر سایت

انتخاب حدود پذیرش و رد

انتخاب حدود پذیرش و رد و اندازه نوار محافظ به مقدار عدم قطعیت بستگی دارد و طوري انتخاب می­شود که الزامات قاعده تصمیم­ گیري را برآورده کند  و بر مبنای مقدار عدم قطعیت استاندارد بدست آمده از اندازه­ گیری و نزدیک به حد L است. براي مثال، وقتی قاعده تصمیم ­گیري بیان می­کند که براي عدم انطباق، مقدار مشاهده شده می­بایست بزرگتر از حد به علاوه 2u باشد، آنگاه اندازه نوار محافظ برابر با 2u و ناحیه پذیرش L+2u   است.

اگر قاعده تصمیم­ گیري براي عدم انطباق اینگونه بیان کند که احتمال (P) این­که مقدار اندازه ­ده بزرگتر از حد L، می­بایست حداقل 95% باشد، آن­گاه g برای مقدار مشاهده شده L+g  طوری انتخاب می­ شود، که احتمال آن که مقدار اندازه ده بالاي حد L قرار بگیرد 95% باشد.

به طور مشابه، اگر قاعده تصمیم ­گیري این باشد که می­بایست حداقل 95% احتمال وجود داشته باشد، که مقدار اندازه ­ده کمتر از L باشد، آن­گاه g براي یک مقدار مشاهده شده L-g طوري انتخاب می­شود که احتمال آن که مقدار اندازه­ ده زیر حد قرار گیرد، 95% باشد. در بیشتر موارد اندازه باند محافظ g، یک ضرب ساده از u خواهد بود که در اینجا u عدم قطعیت استاندارد است. در بعضي موارد، قاعده تصميم ­گيري ممکن است بيان کند که می ­بایست از مضربی از u استفاده شود. به طور کلی، حد پذیرش به مقدار احتمال(P) خواسته شده  و نیز دانش در مورد توزیع مقادیر محتمل اندازه­ ده بستگی خواهد داشت. در بعضی موارد اندازه باند محافظ g ممکن است یک تابع پیچیده از u باشد.

انتخاب حدود پذیرش و رد

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *