لودر سایت

تعاریف بودجه عدم قطعیت

 

در این پست من تصمیم گرفتم تا توضیحی در مورد چگونگی تفسیر بودجه های عدم قطعیت ارائه دهم. علاوه بر این، بودجه های عدم قطعیت جدید و گزارش های ایجاد شده در سال 2014 شامل بخش جدیدی می شود که تعاریف این اصطلاحات را ارائه می دهد.

اساس هر تعریف از تعاریف ارائه شده در JCGM 200:2012، “واژگان بین المللی اندازه شناسی” استخراج شده است، اما برای توصیف نحوه کمی سازی هر مقدار و آنچه که هر ناظر باید از اطلاعات گزارش شده استنباط کند، تغییر یافته است.

تکرارپذیری

 تغییر پذیری (یعنی انحراف استاندارد) در دقت اندازه گیری در شرایط اندازه گیری تکراردر یک دوره زمانی کوتاه.

تجدید پذیری

دقت – تغییر پذیری (یعنی انحراف استاندارد) در دقت اندازه گیری تحت شرایط تکرار پذیر اندازه گیری که ممکن است شامل یک یا چند مورد از شرایط زیر باشد، اما محدود به آن نیست. تغییر پذیری روز به روز، تغییر پذیری اپراتور به اپراتور، تغییر پذیری سیستم به سیستم، و یا تغییر پذیری مکان به مکان

پایداری

متغیر اجرا تا اجرا (یعنی انحراف استاندارد) تخمین زده شده از مجموعه ای از داده های جمع آوری شده از آزمون های تکراری یا متغیر اجرا تا اجرا (یعنی انحراف استاندارد) برآورد شده از مجموعه ای از داده های جمع آوری شده از روند کالیبراسیون تکراری.

گرایش

برآورد خطای سیستماتیک که با تفاوت بین میانگین نشانه‌ های تکراری گزارش شده در گزارش‌ های کالیبراسیون و مقدار کمیت مرجع محاسبه می‌ شود.

رانش

برآورد تغییرات افزایشی، یا تفاوت، در خواص مترولوژیکی در طول زمان یا بین رویدادهای کالیبراسیون.

ریز نگری

کوچکترین تغییر در کمیت اندازه گیری شده که باعث تغییر محسوس در نشانه مربوطه می شود.

مشخصات

 مشخصات دقت منتشر شده و تایید شده توسط سازنده یا مشخصات گزارش شده و تایید شده توسط ارائه دهنده خدمات کالیبراسیون.

عدم قطعیت استاندارد مرجع

 میانگین تخمینی یا مقدار گزارش شده عدم قطعیت در اندازه گیری مرتبط با عملکرد کالیبراسیون.

پایداری استاندارد مرجع

 تغییرات تخمینی (یعنی انحراف استاندارد) عدم قطعیت استاندارد مرجع مرتبط با چندین مرحله کالیبراسیون

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *