لودر سایت

حد رواداری یک طرفه پایین

یک ظرف فلزی، با استفاده از آب تحت فشار برای اندازه ­گیری مقاومت آن در برابر ترکیدگی  (B)تحت آزمون مخرب قرار گرفته است. بهترین برآورد اندازه­ گیری برابر با 𝑏=509.7 kPa  با عدم قطعیت استاندارد 𝑢 = 8.6 kPa  می­باشد. مشخصات ظرف، ملزم به 𝐵≥ 490 kPa، که حد پایین مقاومت در برابر ترکیدگی (حد رواداری یک طرفه پایین) است، می­باشد.

بنابراین احتمال انطباق 𝑝𝑐 برابر است با:

برای  مثال احتمال انطباق این ظرف 99% است. اگر تصمیم انطباق مبنی بر قبول ظرف باشد، آن­گاه احتمال تصمیم­ گیری اشتباه برابر است با:

قواعد تصمیم­ گیری احتمالی، برای تصمیم­ گیری انطباق ممکن است از منظر P𝑐 یا 𝑃𝐹𝐴 تعریف شود:

قاعده تصمیم ­گیری: قبول در زمانی­که 𝑝𝑐≥95 %: در غیر این صورت رد

یا معادل آن

قاعده تصمیم­ گیری: قبول در زمانیکه 𝑃𝐹𝐴≤5%; در غیر این صورت رد

این نتیجه ممکن است به صورت زیر گزارش شود:

قبول، با احتمال انطباق 99٪ که معیار پذیرش P𝑐≥95% را برآورده می­کند”

یا معادل آن

قبول، با احتمال پذیرش غلط 1٪ که معیار پذیرش 𝑃𝐹𝐴≤5% را برآورده می کند “

در مقابل فرض کنید که 𝑏 = 495.2 kPa شده است

 در این حالت

بنابراین این نتیجه ممکن است به صورت زیر گزارش شود:

رد: با احتمال انطباق فقط 73% که معیار پذیرش P𝑐≥95% را برآورده نمی­سازد.

یا

رد: قادر به برآورده کردن الزامات 𝑃𝐹𝐴 نمی­باشد.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *