لودر سایت

قواعد تصمیم گیری و بیانیه انطباق در ISO/IEC17025:2017

قواعد تصمیم گیری و بیانیه انطباق در ISO/IEC17025:2017 شامل معیارهای مربوط به قاعده تصمیم گیری و انطباق با الزامات در منابع و فرآیندهای مربوط به کارکنان، بازنگری قرارداد و گزارش دهی همانگونه كه در زیر بیان شده است، مي باشد.

  بند 3-7: یک قاعده تصمیم گیری به صورت ” قاعده ای که چگونگي در نظر گرفتن عدم قطعیت اندازه گیری هنگام بیان انطباق با یک الزام ویژه را توصیف می کند” تعریف می شود.

  بند 6-2-6 آزمایشگاه را الزام می کند که به پرسنل، اختيار در خصوص انجام “تجزیه و تحلیل نتایج، از جمله بیانیه انطباق یا نظرات و تفسیرها” را بدهد.

بند 7-1-3 آزمایشگاه را الزام می کند که “هرگاه که مشتری درخواست ارائه بیانیه انطباق با مشخصات یا استاندارد برای آزمون یا کالیبراسیون را دارد (به‌عنوان‌مثال تطابق یا عدم تطابق/ قبول یا رد، در رواداری یا خارج از رواداری) این مشخصات یا استاندارد و قاعده تصمیم گیری باید به‌روشنی تعریف شود. قاعده تصمیم گیری انتخاب ‌شده باید به مشتری اطلاع‌رسانی شده و با مشتری در خصوص آن توافق شود مگر آن‌که قاعده تصمیم گیری به‌طور ذاتی در مشخصات یا استاندارد درخواستی وجود داشته باشد.”

4-2 بند 7-8-3-1 بیان می کند ” هر جا که مرتبط باشد، بیان انطباق با الزامات یا مشخصات” و  همچنين بند 7-8-3-1-پ ”  بیان می کند، در صورت كاربرد، عدم قطعیت اندازه گیری، هنگامی که به کاربرد یا اعتبار نتایج آزمون مربوط باشد یا در درخواست مشتري الزامي شده باشد یا عدم قطعیت اندازه‌گیری بر انطباق یا حدود مشخصات تاثير داشته باشد. ارائه آن با همان يكاي اندازه­ده یا بر حسب نسبتي از اندازه­ده (به‌عنوان‌مثال درصد) باشد.”

بند 7-8-4-1 الف بیان می کند که ارائه عدم قطعیت اندازه‌گیری نتایج اندازه‌گیری با همان واحد اندازه ­ده یا به صورتی نسبتی از اندازه ­ده (به‌عنوان مثال درصد)  باشد. بند 7-8-4-1ث همچنین بیان انطباق با الزامات یا مشخصات در جایی که مرتبط باشد را بیان می کند.

بند 7-8-6-1 بیان می کند “هنگامی که بیانیه‌ای از انطباق با مشخصات یا استاندارد ارائه می‌شود، آزمایشگاه باید قاعده تصمیم‌گیری به کار گرفته‌شده را با در نظر گرفتن میزان ریسک (مانند پذیرش نادرست یا رد اشتباه و فرضیه‌های آماری) مرتبط با آن مدون نماید.”

بند 7-8-6-2 آزمایشگاه  را الزام می­کند که ” انطباق را  باید بر اساس بیانیه‌ای از انطباق گزارش دهد، به‌طوری‌که این بیانیه به‌وضوح موارد زیر را مشخص کند:

الف- در مورد کدام یک از نتایج، بیانیه انطباق به‌کاررفته است؛

ب- کدام ‌یک از مشخصات، استانداردها یا بخش‌های وابسته به آن برآورده شده یا نشده است؛

پ- قاعده تصمیم‌گیری استفاده شده (مگر این‌که جزء تفکیک‌ ناپذیر استاندارد یا مشخصات درخواست شده باشد).

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *