لودر سایت

معرفی عدم قطعیت

آگاهی و معرفی عدم قطعیت اندازه ­گیری نتایج آزمون برای آزمایشگاه­ ها، مشتریان آن­ها و همه افرادی که  این نتایج را استفاده و تفسیر می­کنند، اساساً مهم است.

در نظر گرفتن عدم قطعیت اندازه ­گیری هنگامی که اندازه ­گیری ها تکرار یا مقایسه می­شوند، مهم می­باشد، به ویژه هنگامی که نتایج مجاور حدود مشخصات گزارش شوند. معمولاً زمانی که عدم قطعیت اندازه ­گیری در نظر گرفته شود، می توان قابلیت مقایسه نتایج را تعیین کرد.

در این شرایط که آزمایشگاه ­های بیشتری پارامتر مشابه یک قلم مورد آزمون (نمونه) را اندازه گیری کرده اند یا هنگامی که آزمایشگاه به طور منظم پارامتری را که تحت نظارت است اندازه ­گیری می­کند.

اگرچه اسناد GUM و EURACHEM/CITAC روشی بدون ابهام و هماهنگ برای ارزشیابی عدم قطعیت اندازه ­گیری را توصیف می­کنند­، اما ثابت شده است با توجه به ماهیت بخش خاص، ایجاد راهنمایی­ های خاص برای آن بخش ضروری است. به همین دلیل، بسیاری از سازمان ­های آزمایشگاهی، نهادهای اعتباربخشی (AB) و همکاری های منطقه ای، راهنمایی هایی در مورد ارزشیابی عدم قطعیت در آزمون منتشر کرده اند.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *