لودر سایت

نتایج اندازه­ گیری و مشخصات

برای مثال، نتایج اندازه­ گیری و مشخصات توزیع احتمال توسط یک تابع چگالی احتمال (PDF) توصیف شده، این احتمال را می­دهد که مقادیر احتمالی یک اندازه ­ده  Y در یک بازه مشخص شده قرار داشته باشد. برای اندازه ­گیری ­ها در جایی که عدم قطعیت، با استفاده از قانون انتشار عدم قطعیت ­ها،  همانطور که در GUM (و سایر راهنماها مانند M3003)  شرح داده شده، ارزیابی شده است. توزیع احتمال برای اندازه ­ده معمولاً یک توزیع گاوسی (یا نرمال) با انتظار Ym و um است.

شکل 1: تابع چگالی احتمال گاوسی

در این وضعیت PDF،  تابع چگالی احتمال  گاوسی است که توسط تابع زیر توصیف شده است:

نتایج اندازه­ گیری و مشخصات

برای مقادیر احتمالی 𝜂 از اندازه ­ده

با این دانش می­توانیم، احتمال مطابقت داشتن مقدار اندازه ­ده با برخی از مشخصات را ارزیابی کنیم.

مشخصات را می­توان از منظر  بازه رواداری C همانطور که در شکل­ های زیر نشان داده شده است، تعریف کرد.

شکل 2: یک بازه رواداری دو طرفه با هر دو حد بالا و پایین. مقادیر انطباق بین این حدود است
شکل 3: برای یک حد بالا مقادیر انطباق Y کمتر یا برابر با مقدار حد است
شکل 4: برای یک حد پایین مقادیر انطباق Y بزرگتر یا برابر با مقدار حد است

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *