لودر سایت

6 عامل موثر بر عدم قطعیت در نتایج اندازه گیری

هنگام انجام تجزیه و تحلیل عدم قطعیت، مهم است که در نظر بگیرید چه چیزی بر عدم قطعیت و نه خطاها در نتایج اندازه گیری تأثیر می گذارد. در اینجا فهرستی از 6 عامل موثر بر عدم قطعیت است که آگاهی و روشنگری را برای همه کسانی که اندازه گیری می کنند به ارمغان می آورد.

1 | تجهیزات

تجهیزات انتخاب شده برای انجام آزمون ها و کالیبراسیون ها مهم می باشند و می توانند  به شدت بر عدم قطعیت نتایج اندازه گیری تأثیر بگذارند. از این رو، دلیل انتخاب بسیاری از آزمایشگاه ها و متخصصان در هنگام خرید، تجهیزات شناخته شده است. به طور معمول، تجهیزات رایج ترین تأثیر ارزیابی شده در هنگام انجام تجزیه و تحلیل عدم قطعیت هستند. برای آزمایشگاه‌ ها انجام آزمون هایی بر روی تجهیزات خود برای تعیین کمیت منابع عدم قطعیت (مانند تکرار پذیری، تکرار پذیری، پایداری و غیره) غیرعادی نیست. بنابراین، مهم است که در نظر بگیرید که از چه تجهیزاتی برای انجام اندازه گیری ها استفاده می شود.

2 | واحد تحت آزمون

هنگام اندازه گیری، مهم است که واحد مورد آزمون را در نظر بگیرید. به طور معمول، واحد تحت آزمون یا UUT اغلب به عنوان تأثیری بر عدم قطعیت نادیده گرفته می شود. با این حال، واحد مورد آزمون در واقع می تواند عدم قطعیت زیادی در نتیجه اندازه گیری ایجاد کند. هنگامی که واحد مورد آزمون را در مقایسه با تجهیزات یا استاندارد مورد استفاده در نظر می گیریم، معمول است که آیتم پایدارتر باشد، وضوح کمتری داشته باشد و دارای یک سو گیری غیر کمیت باشد. همه این عوامل به عدم قطعیت در نتیجه اندازه گیری کمک می کنند. بنابراین، مهم است که وضوح و تکرار پذیری اندازه گیری واحد مورد آزمون را در نظر بگیرید.

 

3 | اپراتور

اپراتوری که آزمون ها و کالیبراسیون ها را انجام می دهد تأثیر عمده ای بر عدم قطعیت مربوط به نتیجه اندازه گیری دارد. توانایی آنها در تسهیل فرآیند اندازه گیری و انجام کار با کیفیت تأثیر مستقیمی بر نتیجه اندازه گیری دارد. عواملی مانند آموزش، تخصص و تکنیک همگی می توانند بر عدم قطعیت تأثیر بگذارند. بنابراین، انجام آزمون های تکرارپذیری بین اپراتور ها برای تعیین کمیت عدم قطعیت (یعنی تغییر پذیری) در نتایج اندازه‌ گیری در نتیجه برآورد بسیار مهم است.

4 | محیط

محیطی که در آن آزمون ها و کالیبراسیون‌ ها انجام می‌ شود می‌ تواند بر عدم قطعیت در نتایج اندازه‌ گیری تأثیر بگذارد. متغیرهایی مانند دما، رطوبت، فشار، گرانش، ارتفاع، ارتعاش، تنش، کرنش، روشنایی و غیره می توانند بر نتیجه اندازه گیری تأثیر بگذارند. برخی از آزمون ها و کالیبراسیون ها نسبت به برخی عوامل محیطی حساس تر از بقیه هستند. بنابراین، داشتن تخصص مرتبط با رشته یا سیستم اندازه گیری خاصی که در حال ارزیابی است، مهم است. نادیده گرفتن تأثیر محیط نه تنها بر عدم قطعیت تأثیر می گذارد، بلکه ممکن است منجر به خطای اندازه گیری اضافی شود.

5 | روش

روش‌ های آزمون و کالیبراسیون نحوه انجام فرآیند اندازه‌ گیری توسط اپراتور را توضیح می‌ دهند. با این حال، نتایج اندازه‌ گیری مشابهی را می‌ توان با استفاده از روش‌ های مختلف (یعنی برابری) به دست آورد. تغییرپذیری در نتیجه اندازه گیری که به روش نسبت داده می شود همان چیزی است که بر عدم قطعیت تأثیر می گذارد. هنگامی که یک آزمایشگاه از چندین روش برای انجام اندازه‌ گیری‌های مشابه استفاده می‌ کند، مهم است که در نظر بگیریم که چگونه روش بر عدم قطعیت نتیجه اندازه‌ گیری تأثیر می‌ گذارد.

6 | ارائه دهنده خدمات کالیبراسیون

هنگام سرویس یا کالیبره کردن تجهیزات، اغلب عاقلانه است که در نظر بگیرید چه کسی خدمات ارائه می دهد. ارائه دهندگان خدمات از طریق قابلیت ردیابی بر عدم قطعیت نتایج اندازه گیری تأثیر مستقیم دارند. هنگامی که ارائه‌ دهنده خدمات تخمین مربوط به عدم قطعیت را در گزارش کالیبراسیون گزارش می‌ کند، این مقدار عدم قطعیت قابل ردیابی یا عدم قطعیت استاندارد مرجع در نظر گرفته می‌ شود. غیرممکن است که تخمینی از عدم قطعیت را برای یک نتیجه اندازه گیری که کمتر از عدم قطعیت قابل ردیابی تجهیز مرجع باشد، به طور قانونی ادعا کنیم. نادیده گرفتن عدم قطعیت قابل ردیابی به عنوان یک عامل غیر اخلاقی، غیر حرفه ای و ناسازگار با مقررات و استانداردهای بین المللی است. بنابراین، ارزیابی ارائه دهندگان خدمات کالیبراسیون قبل از انجام همکاری با آنها مهم است.

هنگام انجام تحلیل عدم قطعیت، مهم است که در نظر بگیرید چه عواملی بر عدم قطعیت تأثیر می گذارد. با در نظر گرفتن فرآیند اندازه گیری به عنوان یک سیستم و ارزیابی آن سیستم در سطح کل نگر، شناسایی تأثیرات و تعاملاتی که بر عدم قطعیت در نتایج اندازه گیری تأثیر می گذارد آسان تر است.

عوامل موثر بر عدم قطعیت

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *