لودر سایت

4 روش برای محاسبه عدم قطعیت در آزمایشگاه های میکروبیولوژی

معرفی

محاسبه عدم قطعیت در آزمایشگاه های میکروبیولوژی به یک چالش تبدیل شده است. با اجرای قانون نوسازی ایمنی مواد غذایی، تعداد آزمایشگاه های میکروبیولوژی مواد غذایی که به دنبال دریافت تاییدیه ISO/IEC 17025 هستند، افزایش قابل توجهی داشته است. با این حال، اطلاعات، راهنماها و دوره های مفید زیادی برای آموزش عدم قطعیت اندازه گیری به آزمایشگاه های میکروبیولوژی وجود ندارد.

بنابراین، من این راهنما را ایجاد کرده ام تا به آزمایشگاه های میکروبیولوژی مواد غذایی کمک کنم تا محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری را یاد بگیرند.

 

میکروبیولوژی مواد غذایی و گواهینامه ISO/IEC 17025

در سال 2011، قانون نوسازی ایمنی مواد غذایی برای اجرای مقررات جدیدی که ایمنی مواد غذایی را تضمین می کند، به قانون تبدیل شد. یکی از الزامات، انجام آزمون مواد غذایی توسط آزمایشگاه‌ های تایید صلاحیت شده ISO/IEC 17025 را الزامی می‌ کرد و به FDA دستور می‌ داد تا یک برنامه انطباق ایجاد کند.

 

در سال 2015، FDA اجازه استفاده از نهادهای گواهی کننده  شخص ثالث را برای انجام ممیزی ایمنی مواد غذایی داد.

 

در نتیجه، تعداد آزمایشگاه‌ های میکروبیولوژی مواد غذایی که به دنبال تأییدیه ISO/IEC 17025 هستند، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

 

عدم قطعیت اندازه گیری در میکروبیولوژی مواد غذایی

برای سال‌ ها، بسیاری از آزمایشگاه‌ های میکروبیولوژی مواد غذایی آزمون ها و نتایج را بدون تخمین عدم قطعیت اندازه‌ گیری ارائه می کردند.

 

خوب، اگر شما یک آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی هستید که به دنبال تاییدیه ISO/IEC 17025 هستید، ممکن است بخواهید این احتمال را در نظر بگیرید که باید عدم قطعیت را برای نتایج آزمون خود محاسبه کنید.

 

برای کمک به شما در تصمیم گیری، A2LA سیاستی جهت تخمین عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمایشگاه های آزمون علوم  تجربی دارد. این نهاد یک مرجع عالی برای تصمیم‌ گیری است که عنوان می کند کدام روش‌ های آزمون به تخمین عدم قطعیت نیاز دارند و کدام‌ یک ندارند. 

 

علاوه بر این، A2LA یک راهنمای عالی برای تخمین عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمایشگاه های میکروبیولوژی منتشر کرده است. من از این راهنما برای کمک به چندین آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی جهت محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری استفاده کرده ام.

 

در واقع، این راهنما  الهام بخش این پست بود!

 

عدم قطعیت در میکروبیولوژی

در این پست قصد دارم 4 روش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری برای روش های میکروبیولوژیکی را به شما آموزش دهم.

 

علاوه بر راهنمای A2LA، جزئیات بیشتری را اضافه کرده‌ ام تا به شما در درک نحوه محاسبه عدم قطعیت کمک کنم. به علاوه، من یک ماشین حساب عدم قطعیت مایکروسافت اکسل را بر اساس هر 4 روش ایجاد کرده ام که می توانید از اینجا دانلود کنید.

 

در اینجا لیستی از روش هایی است که با خواندن این پست  خواهید آموخت.

 1. تکرارپذیری برای نمونه های کنترل آزمایشگاهی
 2. ریکاوری  برای نمونه های کنترل آزمایشگاهی
 3. نمونه های کنترل آزمایشگاهی با مقادیر هدف یکسان
 4. داده های صحه گذاری روش آزمایشگاهی

روش 1

تکرارپذیری برای نمونه های کنترل آزمایشگاهی

این روش عدم قطعیت اندازه گیری را برای فرآیندهای تکراری یا مشاهدات با تجزیه و تحلیل همان نوع ماتریس نمونه تخمین می زند. هدف استفاده از آزمون تکرارپذیری برای ارزیابی چگونگی تأثیر منابع مختلف عدم قطعیت بر نمونه‌ برداری معمول در شرایط مختلف است.

 

برخی از متغیرهایی که می توانید برای آزمون تکرارپذیری تغییر دهید.

 

روزهای مختلف

آزمون گران مختلف

تجهیزات مختلف

معرف های مختلف

اطلاعات بیشتر در مورد این روش را می توان در ISO TS19036 یافت: میکروبیولوژی غذاها و مواد غذایی حیوانات – دستورالعمل هایی برای تخمین عدم قطعیت اندازه گیری برای تعیین های کمی.

 

در تصویر زیر یک اسکرین شات از ماشین حساب عدم قطعیت را می بینید که در مایکروسافت اکسل برای تخمین عدم قطعیت با استفاده از این روش ایجاد کردم.

برای تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در میکروبیولوژی با استفاده از تکرارها، مراحل زیر را انجام دهید که در زیر ذکر شده است.

 

 1. داده های خام را به مقدار پایه Log 10 تبدیل کنید

در مرحله اول، باید داده های خام خود را به مقادیر پایه لگاریتم 10 تبدیل کنید. این کار به راحتی با استفاده از تابع اکسل زیر انجام می شود.

=LOG10(Cell1)

اطمینان حاصل کنید که هر دو تکرار اول و دوم خود را تبدیل کرده اید.

 

 1. میانگین کلی یا میانگین مقادیر لگاریتم 10 را محاسبه کنید

در این مرحله، باید میانگین همه مقادیر لگاریتم 10 را که در مرحله 1 محاسبه کردید محاسبه کنید. بنابراین، مطمئن شوید که مقادیر لگاریتم 10 را برای هر دو تکرار اول و دوم خود لحاظ می کنید.

 

این کار را می توان در اکسل با استفاده از تابع زیر انجام داد.

=AVERAGE(Cell1:Celln,Cell1:Celln)

 

 1. تفاوت بین تکرار های تبدیل شده را محاسبه کنید

در مرحله بعد، تفاوت بین مقادیر لگاریتم 10 را برای مجموعه های A و B محاسبه می کنید. برای این کار، فقط مقدار لگاریتم 10  A را از مقدار لگاریتم 10 B کم کنید.

=CellA-CellB

 1. انحراف استاندارد ادغام شده را محاسبه کنید

اکنون باید انحراف استاندارد ادغام شده را محاسبه کنید. این مرحله می تواند کمی پیچیده باشد، بنابراین من آن را برای شما تجزیه می کنم.

 

 1. مجموع مربع ها را برای مقادیر محاسبه شده در مرحله 3 محاسبه کنید.
 2. حاصل را بر 2n یا 2 ضرب در تعداد نمونه تقسیم کنید.
 3. جذر حاصل را محاسبه کنید.

برای سهولت در این کار می توانید از معادله زیر در اکسل استفاده کنید.

=SQRT(SUMSQ(Cell1:Celln)/(2*COUNT(Cell1:Celln)))

 

 1. انحراف استاندارد نسبی را محاسبه کنید

اکنون که میانگین و انحراف معیار تلفیقی را محاسبه کرده اید، قدم بعدی شما محاسبه انحراف معیار نسبی خواهد بود. این کار با تقسیم انحراف استاندارد بر میانگین انجام می شود.

 

نتیجه محاسبه شده شما یک درصد خواهد بود.

 

 1. یک فاکتور پوشش را انتخاب کنید

قبل از محاسبه عدم قطعیت گسترده، باید فاکتور پوششی را انتخاب کنید که تقریباً 95 درصد سطح  اطمینان به شما بدهد. می توانید انتخاب کنید که از فاکتور پوشش 2 استفاده کنید یا از جدول T Student برای یافتن فاکتور پوشش مناسب بر اساس درجه آزادی خود استفاده کنید.

 

نکته حرفه ای: اگر 20 نمونه یا بیشتر دارید، به طور کلی استفاده از فاکتور پوشش 2 قابل قبول است. در غیر این صورت، توصیه می شود از جدول T Student برای یافتن فاکتور پوشش مناسب برای تعداد حجم نمونه خود استفاده کنید.

 

 1. عدم قطعیت نسبی گسترده  را محاسبه کنید

در نهایت، عدم قطعیت گسترده  را با ضرب فاکتور پوشش خود (k) و انحراف استاندارد نسبی محاسبه کنید.

 

روش 2

تکرار های بازیابی برای نمونه های کنترل آزمایشگاهی

این روش عدم قطعیت اندازه گیری را در اندازه گیری های میکروبیولوژی با ارزیابی بازیابی در طول زمان تخمین می زنند. هدف استفاده از تفاوت‌ های بازیابی در طول زمان برای تعیین اینکه چگونه منابع مختلف عدم قطعیت بر نتایج آزمون تأثیر می‌ گذارند، است.

 

این روش در جایی توصیه می شود که بازیابی به طور منطقی برای یک ارگانیسم خاص در یک ماتریس معین ثابت باشد.

 

برخی از منابع عدم قطعیت که باید با استفاده از این روش تحلیل شوند.

 

خطای تصادفی

آزمون گران مختلف

تجهیزات مختلف

شرایط مختلف محیطی

در تصویر زیر یک اسکرین شات از ماشین حساب عدم قطعیت را می بینید که در اکسل برای تخمین عدم قطعیت با استفاده از این روش ایجاد کردم.

برای تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری در میکروبیولوژی با استفاده از تفاوت‌های بازیابی، مراحل زیر را انجام دهید.

 

 1. مقادیر CFU را به مقادیر  لگاریتم 10  تبدیل کنید.

اولین قدم برای محاسبه عدم قطعیت این است که مقادیر CFU خود را به مقادیر پایه لگاریتم 10 تبدیل کنید. این کار باید برای مقادیر تلقیح شده و بازیابی شده انجام شود.

 

 1. درصد بازیابی مقادیر  لگاریتم 10 را محاسبه کنید

پس از اینکه مقادیر CFU خود را به لگاریتم 10 تبدیل کردید، باید درصد بازیابی را محاسبه کنید. این کار  با تقسیم ارزش بازیابی شده بر ارزش تلقیح شده شما انجام می شود.

 

 1. میانگین مقادیر درصد بازیابی را محاسبه کنید

سپس، میانگین مقادیر درصد بازیابی خود را محاسبه کنید.

 

 1. انحراف استاندارد مقادیر درصد بازیابی را محاسبه کنید

علاوه بر این، انحراف استاندارد مقادیر درصد بازیابی خود را محاسبه خواهید کرد.

 

 1. یک عامل پوشش را انتخاب کنید

اکنون، شما باید یک عامل پوشش را انتخاب کنید که تقریباً 95٪ اطمینان به شما بدهد. می توانید انتخاب کنید که از ضریب پوشش 2 استفاده کنید یا از جدول T Student برای یافتن فاکتور پوشش مناسب بر اساس درجه آزادی خود استفاده کنید.

 

نکته حرفه ای: اگر 20 نمونه یا بیشتر دارید، به طور کلی استفاده از ضریب پوشش 2 قابل قبول است. در غیر این صورت، توصیه می شود از جدول T Student برای یافتن ضریب پوشش مناسب برای حجم نمونه خود استفاده کنید.

 

 1. عدم قطعیت گسترده را محاسبه کنید

در نهایت، عدم قطعیت گسترده خود را محاسبه کنید. این کار با ضرب فاکتور  پوشش و انحراف معیاری که در مرحله 4 محاسبه کردید انجام می شود.

 

روش 3

نمونه های کنترل آزمایشگاهی با مقادیر هدف یکسان

این روش عدم قطعیت اندازه گیری را در نتایج آزمون میکروبیولوژی با ارزیابی انحراف استاندارد ترکیبی نمونه های کنترل آزمایشگاهی تخمین می زند. هدف تعیین دقت متوسط نمونه های کنترل آزمایشگاهی به عنوان روشی برای تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری است.

 

این روش در مواردی توصیه می‌شود که نمونه‌های کنترل آزمایشگاهی تمام مراحل مراحل آزمایشگاهی را طی کرده باشند.

 

اگر نه، پس باید منابع اضافی عدم قطعیت را در محاسبات خود بگنجانید و از روش مجموع ریشه مربعات برای ترکیب آنها با انحراف معیار تلفیقی محاسبه شده خود استفاده کنید.

برخی از منابع عدم قطعیت که ممکن است در نظر بگیرید از جمله؛

 

نمونه گیری فرعی

جزئی کردن

آماده سازی نمونه

اطلاعات بیشتر در مورد این روش را می‌ توانید در A2LA P103b Annex: Policy on Estimating Measurement Uncertainty برای آزمایشگاه‌ های آزمون علوم زیستی برای روش‌ های دسته III بیابید.

 

در تصویر زیر یک اسکرین شات از ماشین حساب عدم قطعیت را می بینید که در اکسل برای تخمین عدم قطعیت با استفاده از این روش ایجاد کردم.

برای تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در میکروبیولوژی با استفاده از نمونه های کنترل آزمایشگاهی، مراحل زیر را انجام دهید که در زیر ذکر شده است.

 

 1. مقادیر CFU را به مقادیر لگاریتم 10 تبدیل کنید.

اولین قدم برای محاسبه عدم قطعیت این است که مقادیر CFU خود را به مقادیر  لگاریتم 10 تبدیل کنید.

 

 1. انحراف استاندارد مقادیر لگاریتم 10 را محاسبه کنید.

در مرحله بعد، انحراف استاندارد مقادیر  لگاریتم 10 را محاسبه کنید.

 

 1. یک عامل پوشش را انتخاب کنید

اکنون، شما باید یک عامل پوشش را انتخاب کنید که تقریباً 95٪ اطمینان به شما بدهد. می توانید انتخاب کنید که از فاکتور پوشش 2 استفاده کنید یا از جدول T Student برای یافتن فاکتور پوشش مناسب بر اساس درجه آزادی خود استفاده کنید.

 

نکته حرفه ای: اگر 20 نمونه یا بیشتر دارید، به طور کلی استفاده از فاکتور پوشش 2 قابل قبول است. در غیر این صورت، توصیه می شود از جدول T Student برای یافتن فاکتور پوشش مناسب برای حجم نمونه خود استفاده کنید.

 

 1. عدم قطعیت گسترده را محاسبه کنید

در نهایت، عدم قطعیت گسترده خود را با ضرب فاکتور پوشش خود از مرحله 3 و انحراف معیاری که در مرحله 2 محاسبه کردید، محاسبه کنید.

 

روش 4

داده های صحه گذاری  روش آزمایشگاهی

این روش عدم قطعیت اندازه‌ گیری در نتایج میکروبیولوژی را با استفاده از داده‌ های یک مطالعه صحه گذاری  روش بین آزمایشگاهی، آزمون تکرارپذیری داخلی و تخمین بایاس  تخمین می‌ زنند.

 

هدف این روش تخمین عدم قطعیت است که برای استفاده آزمایشگاهی مناسب است و تعیین می کند که آیا می توانید روش را به خوبی با آزمایشگاه ها در مطالعه صحه گذاری  نشان دهید.

 

این روش برای آزمایشگاه هایی توصیه می شود که نتایج یک مطالعه  صحه گذاری مناسب را تکمیل کرده یا به دست آورده اند که شامل تمام بخش های روش اندازه گیری است.

 

در غیر این صورت، باید منابع اضافی عدم قطعیت (مانند نمونه‌ گیری فرعی، آماده‌ سازی نمونه، و غیره) را در محاسبات خود بگنجانید و از روش مجموع مربعات ریشه برای ترکیب آنها با قابلیت تکرارپذیری محاسبه‌ شده خود استفاده کنید.

 

علاوه بر این، آزمایشگاه شما باید بپذیرد که تکرارپذیری حاصل از مطالعه صحه گذاری منجر به تخمین بیش از حد عدم قطعیت خواهد شد.

 

اطلاعات بیشتر در مورد این روش را می توان در ISO 21748 یافت:

راهنمای استفاده از تخمین های تکرارپذیری، تجدید پذیری و صحت در برآورد عدم قطعیت اندازه گیری.

 

در تصویر زیر یک اسکرین شات از ماشین حساب عدم قطعیت را می بینید که در اکسل برای تخمین عدم قطعیت با استفاده از این روش ایجاد کردم.

برای تخمین عدم قطعیت اندازه‌ گیری در میکروبیولوژی با استفاده از داده‌ های صحه گذاری روش، مراحل زیر را انجام دهید.

 

 1. قابلیت تکرار روش را تعیین کنید

تکرارپذیری را از مطالعه صحه گذاری روش خود تعیین کنید و تأیید کنید که نتایج برای آزمایشگاه شما مناسب است.

 

 1. تکرارپذیری صحه گذاری روش را تعیین کنید

تکرارپذیری را از مطالعه صحه گذاری روش خود تعیین کنید و تأیید کنید که نتایج برای آزمایشگاه شما مناسب است.

 

 1. انحراف استاندارد بین آزمایشگاهی را محاسبه کنید

هنگامی که تکرارپذیری و تکرارپذیری را از مطالعه صحه گذاری تعیین کردید، زمان محاسبه انحراف استاندارد بین آزمایشگاهی است.

 

این کار با استفاده از روش مجموع ریشه مربعات برای ترکیب تکرارپذیری و تکرارپذیری شما در این چهارچوب انجام می شود. برای راهنمایی، به معادله زیر مراجعه کنید.

 1. گرایش آزمایشگاهی را برآورد کنید

اکنون که انحراف معیار آزمایشگاهی را می دانید، زمان آن رسیده است که گرایش آزمایشگاهی خود را تخمین بزنید.

 

این کار را می توان به یکی از راه های زیر انجام داد؛

 

اندازه گیری مکرر مواد مرجع،

مقایسه با آزمایشگاه مرجع، یا

آزمون  مهارت

پس از انتخاب روش و جمع آوری داده های خود، باید از معادله زیر برای محاسبه بایاس آزمایشگاهی خود استفاده کنید. مهم است که بدانید بایاس آزمایشگاهی شما باید با استفاده از مقادیر log پایه 10 تبدیل شده محاسبه شود.

 1. تکرارپذیری آزمایشگاهی را تخمین بزنید

در مرحله بعد، باید تکرارپذیری آزمایشگاهی (Si) را با استفاده از مطالعه داخلی نتایج آزمون مکرر در شرایط مشابه تخمین بزنید.

 

برای انجام این کار، باید 20 تا 30 نمونه تکراری جمع آوری کنید و انحراف معیار را از نتایج آزمون خود محاسبه کنید.

 

 1. حد گرایش قابل قبول را محاسبه کنید

حد بایاس قابل قبول را با ضرب انحراف استاندارد آزمایشگاهی (از مرحله 3) در 2 محاسبه کنید.

اگر بایاس آزمایشگاهی شما کمتر از حد بایاس  است، از بایاس آزمایشگاهی استفاده کنید.

 

اگر بایاس آزمایشگاهی شما بیشتر از حد بایاس باشد، روش شما برای استفاده مناسب نیست. بنابراین، شما باید روش خود را ارزیابی کنید تا دلیل اینکه نتایج شما بیش از حد مجاز است را اصلاح کنید.

 

 1. محدودیت دقت پذیرش را محاسبه کنید

حد دقت را با ضرب تکرارپذیری روش خود در 1.5 محاسبه کنید.

اگر تکرارپذیری آزمایشگاهی شما کمتر از حد دقت شما باشد، تکرارپذیری برای روش شما قابل قبول است.

 

اگر تکرارپذیری آزمایشگاه شما بیشتر از حد دقت شما باشد، باید عدم قطعیت موقت خود را با استفاده از معادله زیر گسترش دهید.

اگر تکرارپذیری آزمایشگاهی شما بسیار کوچکتر از تکرارپذیری مطالعه صحه گذاری روش شما است، ممکن است بخواهید عدم قطعیت موقت خود را با استفاده از معادله بالا کاهش دهید.

 

 1. تأثیرات عدم قطعیت اضافی را اضافه کنید

در این مرحله، می‌ خواهید هر مؤلفه دیگری را که بر عدم قطعیت تأثیر می‌ گذارد و در آزمون صحه گذاری گنجانده نشده است، اضافه کنید.

 

برخی از تأثیرات را در نظر بگیرید.

 

نمونه گیری فرعی

آماده سازی نمونه

معرف ها

شرایط محیطی

برای اضافه کردن تأثیرات عدم قطعیت اضافی به تخمین عدم قطعیت موقت، از معادله زیر برای محاسبه عدم قطعیت استاندارد ترکیبی خود استفاده کنید.

 1. یک عامل پوشش را انتخاب کنید

اکنون، باید یک فاکتور پوشش را انتخاب کنید که تقریباً 95٪ اطمینان را به شما بدهد. می توانید انتخاب کنید که از فاکتور پوشش 2 استفاده کنید یا از جدول T Student برای یافتن فاکتور پوشش مناسب بر اساس درجه آزادی خود استفاده کنید.

 

نکته حرفه ای: اگر 20 نمونه یا بیشتر دارید، به طور کلی استفاده از فاکتور پوشش 2 قابل قبول است. در غیر این صورت، توصیه می شود از جدول T Student برای یافتن فاکتور پوشش مناسب برای تعداد  حجم نمونه خود استفاده کنید.

 

 1. عدم قطعیت گسترده را محاسبه کنید

در نهایت، عدم قطعیت گسترده خود را با ضرب فاکتور  پوشش خود از مرحله 9 و عدم قطعیت ترکیبی که در مرحله 8 محاسبه کرده اید، محاسبه کنید.

محاسبه عدم قطعیت برای نتایج آزمایشگاهی بعدی

اکنون که عدم قطعیت گسترده خود را محاسبه کرده اید، به احتمال زیاد باید از آن برای تخمین عدم قطعیت برای نتایج آزمون آینده استفاده کنید.

 

برای انجام این کار، باید مراحل زیر را انجام دهید؛

 

 1. داده های خام خود را به مقدار  لگاریتم 10 تبدیل کنید 

داده های خام خود را به مقادیر لگاریتم 10 تبدیل کنید. این کار به راحتی با استفاده از تابع اکسل زیر انجام می شود.

 

 1. مقدار لگاریتم 10  را در عدم قطعیت گسترده خود ضرب کنید

سپس، مقدار پایه log 10 محاسبه شده در مرحله 1 را در عدم قطعیت گسترده ضرب کنید.

 

نکته حرفه ای: عدم قطعیت گسترده خود را به درصد تبدیل کنید تا این مرحله آسان تر شود.

 

 1. این مقدار را به مقدارلگاریتم 10 خود اضافه و کم کنید.

اکنون، محدوده عدم قطعیت (یعنی مرزهای بالا و پایین) را تعیین کنید.

 

ابتدا، انتهای بالایی محدوده را با افزودن مقدار محاسبه شده در مرحله 2 به مقدار پایه log 10 محاسبه شده در مرحله 1 محاسبه کنید.

 

دوم، انتهای پایینی محدوده را با کم کردن مقدار محاسبه شده در مرحله 2  از مقدار پایه 10 محاسبه شده در مرحله 1 محاسبه کنید.

 

 1. آنتی لگاریتم هر مقدار محاسبه شده در مرحله 3 را محاسبه کنید.

اکنون مقادیر محاسبه شده در مرحله 3 را با استفاده از تابع antilog به CFU برگردانید. برای انجام این کار، از عدد 10 استفاده کرده و آن را با توان مقدار محاسبه شده در مرحله 3 افزایش دهید. از معادله زیر به عنوان راهنما استفاده کنید.

5. مقدار را در انتهای پایین گرد به پایین و در انتهای بالاتر مقدار را به سمت بالا گرد کنید.

در نهایت، هر مقدار را به یک عدد کامل گرد کنید. شما باید مقدار را در انتهای پایین محدوده به یک عدد کامل گرد کنید، و مقدار را در انتهای بالای محدوده تا یک عدد کامل گرد کنید.

به عنوان مثال، اگر مقدار در انتهای پایین محدوده 79.8 است، آن را به 79 گرد کنید. اگر مقدار در انتهای بالای محدوده 248.3 است، آن را تا 249 گرد کنید.

برای آسان کردن کل این فرآیند، من این ویژگی را به ماشین حساب عدم قطعیت مایکروسافت اکسل اضافه کردم تا مرزهای بالا و پایین به طور خودکار محاسبه شوند. در اینجا توابعی وجود دارد که من برای محاسبه مقادیر بالا و پایین در Microsoft Excel استفاده کردم:

=ROUNDDOWN(10^(مقدار Log10*(1-عدم قطعیت گسترده))،0)

=ROUNDUP(10^(مقدار Log10*(1+عدم قطعیت گسترده))،0)

راهنمای عدم قطعیت بیشتر برای آزمایشگاه های میکروبیولوژی

در طول تحقیقم، توانستم چندین راهنمای عدم قطعیت اندازه گیری متمرکز بر میکروبیولوژی پیدا کنم که می خواهم آنها را با شما به اشتراک بگذارم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمایشگاه های میکروبیولوژی از پیوندهای زیر استفاده کنید.

1. Estimating Measurement Uncertainty for Microbiology Procedure by FASC

2. AS-TG5: Uncertainty of Measurement Precision and Limits of Detection in Chemical and Microbiological Testing Labs by International Accreditation New Zealand

3. Measurement Uncertainty in Microbiological Testing by Mjikisile Vulindu

4. Estimation of Measurement Uncertainty in Food Microbiology: A Normative Approach by Bertrand Lombard

5. P19 – CALA Measurement Uncertainty Policy by CALA

6. TC 005 – Interpretation and Guidance on the Estimation of Uncertainty of Measurement in Testing by APLAC

نتیجه

محاسبه عدم قطعیت اندازه‌ گیری برای روش‌ های میکروبیولوژیکی چالشی برای بسیاری از آزمایشگاه‌ هایی است که به دنبال اخذ تایید صلاحیت هستند.

این 4 روش را در نظر بگیرید و سعی کنید آنهایی را که بهترین کاربرد را برای شما دارند در سیستم مدیریت کیفیت خود بگنجانید.

منبع:https://www.isobudgets.com

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *