لودر سایت

ارزيابي قابليت اطمينان انسان (HRA)

بررسي اجمالی

ارزيابي قابليت اطمينان انسان (HRA) با اثرات انسان بر عملكرد سيستم مواجه است و مي تواند براي ارزشيابي تأثير خطاهاي انسان بر سيستم استفاده شود.

بسياري از فرآيندها به صورت بالقوه شامل خطاي انساني هستند، مخصوصاً هنگامي كه زمان در دسترس براي تصميم گيري متصدي (اپراتور) كوتاه باشد. احتمال اينكه مسئله به اندازه كافي توسعه يابد تا جدي شود، اندك است. با اين حال بعضي اوقات، اقدام انساني تنها دفاع براي جلوگيري از تبديل خرابي اوليه به حادثه است.

اهميت HRA نمايش حوادث مختلف خطاهاي انساني بحراني است كه در توالي پيشامدهاي فاجعه بار شركت دارند. اين حوادث اخطاري است در برابر ارزيابي ريسك هايي كه صرفاً بر سخت افزار و نرم افزار سيستم تمركز دارند. اين روش خطر ناديده گرفتن خطاهاي انساني ممكن شركت كننده را نشان مي دهد. علاوه بر اين، HRA ها در برجسته كردن خطاهايي كه مانع بهره وري  هستند استفاده مي شوند و راه هاي آشكاري كه اين خطاها و ديگر خرابي ها (سخت افزاري و نرم افزاري) مي تواند توسط متصديان و پرسنل نگهداري «بازسازي» شود را نشان مي دهد.

 

كاركرد

HRA مي تواند كمي يا كيفي استفاده شود. به صورت كيفي، براي شناسايي خطاهاي انساني بالقوه و علل آن در جهت كاهش خطاها استفاده مي شود. HRA كمي براي تهيه داده خرابي انساني براي FTA يا ديگر تكنيك ها استفاده مي شود.

 

ورودي ها

ورودي هاي HRA شامل موارد زير است:

 • اطلاعاتي درباره وظايفي كه افراد بايد انجام دهند؛
 • تجربيات درباره انواع خطاهايي كه در عمل رخ مي دهند و پتانسيل هر خطا؛
 • تخصص در مورد خطاهاي انسان و كميت آن.

 

فرآيند

فرآيندHRA شامل رويه زير است:

 • تعريف مسئله، چه نوع حضوري انسان در تحقيق/ارزيابي دارد؟
 • تحليل وظايف، چگونه وظايف انجام شود و چه نوع كمكي براي حمايت عملكرد نياز است؟
 • تحليل خطا انسان، چگونه عملكرد وظايف دچار اختلال مي شود: چه خطاهايي مي تواند رخ بدهد و چگونه ميتواند بازسازي شود؟
 • ارائه، چگونه اين خطاها يا خرابي عملكرد وظايف مي تواند با ديگر پيشامدهاي سخت افزاري، نرم افزاري و يا محيطي يكپارچه شود و تا احتمال خرابي كلي سيستم را بررسي كند؟
 • غربال، آيا خطا و وظيفه اي حضور دارد كه نياز به محاسبه دقيق نداشته باشد؟
 • كميت، احتمال خطاهاي فردي و خرابي وظايف چقدر است؟
 • ارزيابي اثرات، كدام خطا يا وظيفه بيشترين اهميت را دارد، به عنوان مثال كدام بالاترين مشاركت در قابليت اطمينان ريسك را دارند؟
 • كاهش خطا، چگونه قابليت اطمينان انسان بيشتري حاصل مي شود؟
 • مستندات، كدام جزئيات HRA نياز به مستند شدن دارند؟

در عمل، فرآيندHRA گام به گام است و گاهي اوقات اجزا (به عنوان مثال تحليل وظايف و شناسايي خطاها) در موازات يكديگر انجام مي شود.

خروجي ها

خروجي ها شامل موارد زير است:

 • ليست خطاهايي كه ممكن است رخ دهند و روش هايي كه توسط آن مي توان آنها را كاهش داد – ترجيحاً از طريق باز طراحي سيستم؛
 • حالات خطا، علل و پيامدهاي انواع خطا؛
 • ارزيابي كيفي يا كمي ريسك كه توسط خطا مطرح شده است.

نقاط قوت و محدوديت ها

نقاط قوت HRA شامل موارد زير است:

 •  HRA مكانيسم رسمي را ارائه مي دهد كه شامل خطاي انساني است و در شرايطي كه انسان نقش مهمي را ايفا مي كند، ريسك هاي اين فعاليت ها را براي سيستم در نظر مي گيرد؛
 • درنظرگيري رسمي حالات و مكانيسم خطاهاي انساني مي تواند كمك به كاهش خرابي ناشي از خطاها كند.

محدوديت ها شامل موارد زير است:

 • پيچيدگي و تنوع انسان، تعريف حالات و احتمالات خرابي را پيچيده مي كند؛
 • بسياري از فعاليت هاي انسان ها حالت موفقيت/شكست ساده اي ندارد. HRA با خرابي هاي نسبي يا خرابي در كيفيت يا تصميم گيري ضعيف مشكل دارد.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *