لودر سایت

بیانیه انطباق و قواعد تصمیم گیری

مقدمه

بیانیه انطباق و قواعد تصمیم گیری دو موضوعی هستند که از زمان تجدید نظر در استاندارد ISO/IEC 17025 به موضوع مهمی تبدیل  و در الزامات جدید خواسته شده اند.

نهادهای اعتبار دهی اسناد آموزشی این موضوع را ارائه می دهند و راهنمای ILAC G8 نیز برای کمک به آزمایشگاه ها به روز شده است. با این حال، مشکل این است که آموزش ها و راهنماهایی که در حال حاضر در دسترس هستند بسیار پیشرفته تر از آن هستند که بیشتر آزمایشگاه ها برای پاسخگویی به نیازهای مشتری و ISO/IEC 17025 نیاز دارند.

در واقع، من همیشه در مورد این موضوع سؤال و شکایات دریافت می کنم.

بنابراین، من این راهنما را برای کمک به شما به ساده ترین روش ممکن جهت رفع الزامات ایجاد کردم. برای ارزیابی هر نتیجه اندازه گیری نیازی به تجزیه و تحلیل پیشرفته یا نرم افزار پیچیده ندارید.

بنابراین، قبل از اینکه وقت و هزینه ای را برای نگرانی در مورد آن صرف کنید، این راهنما را بخوانید. من قصد دارم به شما یاد بدهم که چگونه می توانید الزامات را برآورده کنید:

بیانیه مربوط به انطباق ،

بیانیه انطباق را ارائه ندهید ،

عدم قطعیت اندازه گیری را در نظر بگیرید ، یا

عدم قطعیت اندازه گیری را در نظر نگیرید.

شما گزینه هایی دارید که بسیاری از افراد به شما نمی گویند. با این حال ، من قصد دارم آنچه را که می بینم آزمایشگاه های دیگر در حال انجام هستند با شما به اشتراک بگذارم.

 

بیانیه انطباق

قبل از اینکه در مورد قوانین تصمیم گیری فکر کنید، ابتدا باید تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید بیانیه انطباق را کنترل کنید.

در این بخش ، شما می توانید همه چیز را در مورد بیانیه انطباق بیاموزید.

بیانیه انطباق چیست ،

انواع بیانیه انطباق ،

بیانیه متداول انطباق ،

نحوه تعیین انطباق ، و

نحوه رفع الزامات ISO/IEC 17025: 2017 

انطباق چیست

قبل از ورود به موضوع بیانیه انطباق ، اجازه دهید ابتدا تعریف کنیم که انطباق چیست.

به گفته فرهنگ لغت واژگان آکسفورد ، انطباق مطابقت با استانداردها ، قواعد یا قوانین است.

در میان همه فرهنگ لغت ها و تعاریفی که در مورد انطباق خوانده ام ، این تعریف را از همه بیشتر دوست داشتم. من معتقدم که به وضوح توضیح داده است که چگونه ما (آزمایشگاه ها) باید انطباق را تعریف کنیم. ما انطباق را بر اساس رعایت استانداردها ، مشخصات و قوانین تعیین می کنیم.

بیانیه انطباق چیست

بیانیه انطباق عبارت است که به وضوح وضعیت انطباق یا عدم رعایت مشخصات ، استاندارد یا الزام را توصیف می کند.

من فهمیدم که این اصطلاح در ISO/IEC 17025: 2017 یا ILAC G8: 09/2019 تعریف نشده است. بنابراین ، من تعریف فوق را تهیه کردم تا توضیحی از بیانیه انطباق ارائه دهم.

بیایید در مورد بیانیه انطباق اطلاعات بیشتری کسب کنیم.

نمونه های متداول بیانیه انطباق

در زیر لیستی از بیانیه های انطباق که معمولاً در گزارش های آزمون  و کالیبراسیون استفاده می شود، آورده شده است:

قبول/ رد

در حد/ بیرون از حد

در مشخصات / خارج از مشخصات

انواع بیانیه انطباق

سه نوع متداول بیانیه انطباق مورد استفاده در گزارش های آزمون و کالیبراسیون تایید صلاحیت شده مهم هستند.

سه نوع متداول بیانیه انطباق عبارتند از:

انطباق

عدم انطباق

نامشخص

انطباق

هنگامی که نتیجه اندازه گیری به علاوه یا منهای عدم قطعیت گسترده (95 ٪ C.L.) از حد مشخصات تجاوز نکند، می توان انطباق با مشخصات را بیان کرد.

نمونه های متداول بیانیه انطباق

در زیر لیستی از بیانیه های رایج از انطباق آورده شده است:

انطباق

عدم انطباق

در مشخصات

بیرون مشخصات

در حد 

عدم انطباق

هنگامی که نتیجه اندازه گیری به علاوه یا منهای عدم قطعیت گسترده (95 ٪ C.L.) از حد مشخصات فراتر می رود ، می توان عدم انطباق مشخصات را بیان کرد.

نمونه های متداول بیانیه عدم انطباق

در زیر لیستی از بیانیه های متداول عدم انطباق  وجود دارد:

عدم انطباق

رد

خارج از مشخصات

خارج از حد

بیش از حد

نامشخص

هنگامی که نتیجه اندازه گیری به علاوه یا منهای عدم قطعیت گسترده (95 ٪ C.L.) با حد مشخصات همپوشانی کند ، نمی توان انطباق یا عدم انطباق را بیان کرد. بنابراین ، نتیجه نامشخص است.

نمونه های متداول بیانیه نامشخص

نامشخص

نامطلوب

تعیین قبول/رد امکان پذیر نیست

تعیین انطباق/عدم انطباق امکان پذیر نیست

نحوه تعیین انطباق

برای تعیین انطباق و ارائه بیانیه سازگاری در گزارش های آزمون یا کالیبراسیون خود، مراحل ذکر شده در زیر را دنبال کنید.

نتیجه خود را پیدا کنید ، عدم قطعیت و مشخصات را در نظر بگیرید.

نتیجه و عدم قطعیت گسترده را اضافه و کم کنید.

ارزیابی و تعیین انطباق:

نتیجه ± عدم قطعیت در حد ، قبول

نتیجه ± عدم قطعیت گسترده بیش از حد ، رد

نتیجه ± هم پوشانی نتیجه و عدم قطعیت با حد، نامشخص

اگر توجه داشته باشید ، مهم این است که تعیین کنید نتیجه به علاوه یا منهای عدم قطعیت گسترده درون ، فراتر از حد است یا حد ها را همپوشانی می کند. با تمرکز روی این سه نتیجه ، باید بتوانید به راحتی تعیین کنید که کدام عبارت از انطباق برای نتایج شما مناسب است.

رفع الزامات  ISO/IEC 17025 

بیانیه انطباق چندین بار در نسخه 2017 استاندارد ISO/IEC 17025 ذکر شده است. در اینجا لیستی از الزامات مرتبط وجود دارد:

بخش 6.2.6b

بخش 7.1.3

بخش 7.8.3.1b

بخش 7.8.4.1e

بخش 7.8.6.1

بخش 6.2.6b

ISO/IEC 17025: 2017

“آزمایشگاه باید به پرسنل دارای صلاحیت اجازه انجام فعالیت های آزمایشگاهی خاصی را بدهد اما به این موارد محدود نمی شوند:

ب) تجزیه و تحلیل نتایج ، از جمله بیانیه انطباق یا اظهار نظر  و تفسیرها ؛ “

در بخش 6.2.6b ، پرسنل باید مجاز به تجزیه و تحلیل نتایج از جمله اظهارات انطباق باشند.

نحوه رفع الزام 

حتماً به پرسنل اجازه دهید تا نتایج را از جمله بیانیه انطباق تجزیه و تحلیل کنند و صلاحیت این کار را در سوابق پرسنل خود قرار دهند.

بخش 7.1.3

ISO/IEC 17025: 2017

“هنگامی که مشتری درخواست بیانیه مربوط به مشخصات یا استاندارد برای آزمون یا کالیبراسیون را می دهد ، مشخصات یا استاندارد و قانون تصمیم گیری به وضوح تعریف می شود. مگر اینکه در مشخصات یا استاندارد درخواست شده ذاتی باشد ، قانون تصمیم گیری انتخاب شده به مشتری ابلاغ می شود و با آن موافقت می شود. “

در بخش 7.1.3 ، هنگامی که مشتری درخواست بیانه انطباق می کند ، اطلاعات زیر باید به روشنی تعریف شود.

مشخصات یا استاندارد ، و

قاعده تصمیم

نحوه رفع الزام

اگر مشتری درخواست بیانیه  انطباق داشته باشد، حتماً مشخصات یا استاندارد را تعریف کنید و قواعد تصمیم گیری را در نقل قول ها ، قراردادها ، پیشنهادات و غیره  استفاده کنید. می توانید با افزودن این اطلاعات در بیانیه سلب مسئولیت خود به راحتی این الزام را برآورده کنید ،در خصوص  شرایط و ضوابط ، یادداشت ها ، نظرات ، اظهارات و غیره فقط اطمینان حاصل کنید که  مستند شده اند.

من آزمایشگاه هایی را مشاهده کرده ام که برای مشتریان خود فرم تأیید ارسال می کنند که باید امضا و برگردانده شود.

از گزینه ای استفاده کنید که برای آزمایشگاه شما بهترین کارکرد را دارد.

بخش 7.8.3.1b

ISO/IEC 17025: 2017

“علاوه بر الزامات ذکر شده در 7.8.2 ، گزارش های آزمون ، در صورت لزوم برای تفسیر نتایج آزمون ، موارد زیر را نیز شامل می شود:

ب) در صورت لزوم ، بیانیه انطباق با الزامات یا مشخصات ؛ “

در بخش 7.8.3.1 ، گزارش های آزمون باید شامل بیانیه انطباق باشد ، که در آن:

برای تفسیر نتایج لازم است ، و

مربوط

نحوه پرفع الزام

اگر بیانیه انطباق برای تفسیر نتایج مرتبط و ضروری است ، حتماً آنها را در گزارش های آزمون خود بگنجانید. اگر اینگونه نیستند ، آنها را درج نکنید.

بخش 7.8.4.1e

ISO/IEC 17025: 2017

“علاوه بر الزامات ذکر شده در 7.8.2 ، گواهینامه های کالیبراسیون شامل موارد زیر است:

ه) در صورت لزوم ، بیانیه انطباق با الزامات یا مشخصات ؛ “

در بخش 7.8.4.1 ، گواهینامه های کالیبراسیون باید شامل بیانیه انطباق باشد ، در صورت لزوم.

نحوه رفع الزامات

اگر اظهارات انطباق مربوط به مشتری ، آزمایشگاه و غیره است ، حتماً آنها را در گواهینامه های کالیبراسیون خود قرار دهید. اگر اینگونه نیستند ، آنها را درج نکنید.

بخش 7.8.6.1

ISO/IEC 17025: 2017

“هنگامی که بیانیه انطباق با مشخصات یا استاندارد ارائه می شود ، آزمایشگاه با در نظر گرفتن سطح ریسک مرتبط با قاعده تصمیم به کار گرفته شده ، قاعده تصمیم گیری را مستند و اعمال می کند.”

در بخش 7.8.6.1 ، هنگامی که بیانیه انطباق ارائه می شود ، باید:

قاعده تصمیم مورد استفاده را مستند کنید ،

سطح ریسک را در نظر بگیرید ،

قاعده تصمیم را اعمال کنید.

نحوه رفع الزام 

اگر بیان مربوط به انطباق را در گزارش های آزمون یا کالیبراسیون خود ارائه می دهید ، حتماً اطلاعات لازم را در گواهینامه های خود درج کنید.

قواعد تصمیم خود را در بخش سلب مسئولیت ، یادداشت ها یا نظرات گواهی آزمون یا کالیبراسیون خود قرار دهید.

هنگام تعیین انطباق ، عدم قطعیت اندازه گیری (یعنی سطح خطر) را در نظر بگیرید.

حتماً قواعد تصمیم گیری را که مستند کرده اید دنبال کنید.

بخش 7.8.6.2

ISO/IEC 17025: 2017

“آزمایشگاه باید در مورد بیانیه انطباق گزارش دهد ، به گونه ای که بیانیه به وضوح موارد ذیل را مشخص کند:

الف)نتیجه ای که  انطباق آن اعلام می شود.

ب) کدام مشخصات ، استانداردها یا الزامات رعایت/عدم رعایت شده است.

ج) قاعده تصمیم گیری که اعمال می شود. “

نحوه رفع الزام

اگر اظهارات مربوط به انطباق را در گزارش های خود ارائه می دهید ، اطمینان حاصل کنید که اظهارات انطباق شما به وضوح نشان می دهد که نتایج آنها به چه نتیجه ای اعمال می شود. به طور معمول ، این کار برای اکثر آزمایشگاه ها مشکلی ندارد زیرا بیانیه انطباق (به عنوان مثال قبول یا رد) معمولاً در کنار هر نتیجه گزارش می شود.

علاوه بر این ، حتماً اطلاعاتی را در مورد مشخصات یا استاندارد در گواهینامه های خود ارائه دهید. باز هم ، این کار به طور معمول مشکلی ندارد زیرا بیشتر آزمایشگاه ها مشخصات یا محدودیت هایی را با نتایج اندازه گیری آنها گزارش می دهند.

سرانجام ، اطمینان حاصل کنید که قوانین تصمیم شما در گواهینامه های آزمون یا کالیبراسیون ارائه شده است. این موارد را می توان در بخش سلب مسئولیت ، یادداشت ها یا نظرات گواهینامه های آزمون یا کالیبراسیون گنجاند.

در بخش بعدی ، شما می توانید همه چیزهایی را که باید در مورد قواعد تصمیم گیری بدانید یاد بگیرید.

قواعد تصمیم گیری

قواعد تصمیم گیری الزام جدید استاندارد ISO/IEC 17025 است که افراد زیادی را سردرگم کرده است. اجازه ندهید که شما را مرعوب کند!

شما به سادگی باید توصیف کنید که چگونه تصمیم می گیرید که نتیجه رد یا قبول می شود یا نتیجه نامشخص است.

در این بخش ، شما یاد خواهید گرفت:

قواعد تصمیم گیری چیست ،

نحوه رفع  الزامات ISO/IEC 17025 ،

چه گزینه هایی برای قواعد تصمیم گیری دارید ، و

نمونه هایی از قواعد تصمیم گیری در حال استفاده.

قواعد تصمیم گیری چیست

مطابق با ISO/IEC 17025: 2017 ، بخش 3.7 ، یک قاعده تصمیم گیری قاعده ای است که توصیف می کند که چگونه عدم قطعیت اندازه گیری هنگام بیان انطباق با یک نیاز مشخص ، در نظر گرفته می شود.

همانطور که مشاهده می کنید ، تعریف کاملاً واضح است. قوانین شما برای در نظر گرفتن عدم قطعیت اندازه گیری هنگام ارائه اظهارات مربوط به انطباق چیست. نحوه تعیین اینکه آیا نتیجه قبول یا رد می شود یا نتیجه نامشخص است.

رفع الزامات  ISO/IEC 17025 

بخش 7.8.6.1

ISO/IEC 17025: 2017

طبق بخش 7.8.6.1 استاندارد ISO/IEC 17025 ، هنگامی که بیانیه انطباق ارائه می شود ، آزمایشگاه باید:

قاعده تصمیم مورد استفاده را مستند کنید ،

سطح ریسک را در نظر بگیرید و

قاعده تصمیم را اعمال کنید.

نحوه رفع الزامات 

برای برآورده کردن این الزام، شما باید به سادگی مجموعه ای از قواعد را توصیف کنید که نحوه کار شما را توصیف می کند:

هنگام تعیین انطباق ، عدم قطعیت اندازه گیری را در نظر بگیرید و

تصمیم بگیرید که آیا نتیجه رد یا قبول می شود یا نامشخص است

سپس ، هنگام ارائه بیانیه انطباق ، آن قواعد را اعمال کنید. نکته اصلی در اینجا “هنگام ارائه اظهارات انطباق” است. اگر اظهارات انطباق را ارائه نمی دهید ، نیازی به درج این اطلاعات در گزارش های خود نیست.

در بخش بعدی ، خواهید دید که چگونه سایر آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده از قواعد تصمیم گیری و بیانیه انطباق استفاده می کنند.

گزینه های قاعده تصمیم گیری

هنگام مستند سازی ، اعمال و گزارش قواعد تصمیم گیری ، چند گزینه دارید. سه گزینه ذکر شده در زیر برنامه های واقعی در دنیای واقعی است که توسط آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده به آخرین نسخه استاندارد استفاده می شود.

بیشتر آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده  از یکی از سه گزینه زیر استفاده می کنند:

هنگام ارائه بیانیه انطباق ، عدم قطعیت را در نظر بگیرید.

هنگام ارائه بیانیه  انطباق ، عدم قطعیت را در نظر نگیرید.

انطباق را بیان نکنید.

نمونه قاعده تصمیم گیری

اکنون که به شما گزینه هایی برای مستند سازی و اعمال قواعد تصمیم داده شده است ، اجازه دهید برخی از نمونه های دنیای واقعی از هر گزینه مورد استفاده را بررسی کنیم.

در این بخش ، سه نمونه قاعده تصمیم گیری را مشاهده خواهید کرد.

در نظر گرفتن عدم قطعیت،

در نظر نگرفتن عدم قطعیت، و

ارائه اظهارات مربوط به انطباق.

مثال 1: در نظر گرفتن عدم قطعیت

در این مثال ، خواهید دید که چگونه Keysight Technologies  قواعد  تصمیم گیری را اعمال می کند و اظهارات مربوط به انطباق را در گواهینامه های کالیبراسیون ارائه می دهد. Keysight یک کار عالی را در خصوص  الزامات ISO/IEC 17025: 2017 و اجرای فرایندی انجام می دهد.

هر گزارش کالیبراسیون Keysight بخشی را ارائه می دهد که لیستی از بیانیه انطباق مورد استفاده در گزارش های خود را ارائه می دهد و قواعد تصمیم خود را هنگام تهیه این بیانیه ها  توصیف می کند.

اگر به دنبال برآورده کردن الزامات و اجرای یک روند مشابه هستید ، این نمونه ای است که می توانید ببینید.

به گزارش کالیبراسیونی از Exert نگاه کنید تا ببینید که چگونه آنها می توانند قواعد تصمیم گیری و بیانیه های انطباق را مستند و اعمال کنند.

نحوه اجرای این قواعد تصمیم در آزمایشگاه خود

اگر می خواهید چیزی مشابه را پیاده سازی کنید ، به بیانیه زیر نگاه کنید. شما به سادگی می توانید این کار را در گزارش های آزمون یا کالیبراسیون خود کپی و اضافه کنید تا به شما در رفع شرایط جدید ISO/IEC 17025 کمک کند.

“در جایی که بیانیه انطباق در این گزارش ارائه می شود ، قواعد تصمیم گیری زیر اعمال می شود:

قبول= نتایج ± عدم قطعیت در محدوده/مشخصات

قبول=  نتایج در محدوده/مشخصات هستند اما در صورت در نظر گرفتن عدم قطعیت، از حد فراتر می رود

رد=‡  نتایج  بیش از حد/مشخصات است اما در صورت در نظر گرفتن عدم قطعیت می تواند درون حد باشد.

رد= نتایج ± عدم قطعیت بیش از محدوده/مشخصات است.

مثال 2: در نظر نگرفتن عدم قطعیت

در این مثال ، خواهید دید که چگونه اپسیلون بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت اندازه گیری ، بیانیه مربوط به انطباق را ارائه می دهد.

در تصویر زیر خواهید دید که گزارش های کالیبراسیون آنها حاکی از این است که:

“این وظیفه کاربر نهایی است که تعیین کند که آیا نتیجه برای برنامه خاص شما مناسب است یا خیر.”

بنابراین ، اپسیلون در گزارش های کالیبراسیون خود “قبول” درج می کند  اما هنگام بیان این بیانیه انطباق ، عدم قطعیت را در نظر نمی گیرد.

این عمل مورد علاقه بسیاری از ارزیاب ها نیست ، اما اگر قواعد تصمیم خود را به درستی مستند کنید و این موضوع را به عنوان بخشی از بررسی قرارداد به مشتریان خود منتقل کنید ، می توانید از آن استفاده کنید. اگر این اطلاعات را در نقل قول های خود درج کنید و مشتریان هنوز تصمیم به همکاری با شما را دارند ، آنها این کار را می پذیرند.

علاوه بر این ، شما می توانید اطمینان حاصل کنید که مشتریان شما از اینکه عدم قطعیت اندازه گیری را در نظر نمی گیرید شکایت نمی کنند، اگر آنها شکایت کنند ، ممکن است در طی یک ارزیابی ، عدم انطباق دریافت کنید.

نحوه اجرای این قواعد تصمیم در آزمایشگاه خود

اگر قصد دارید بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت اندازه گیری ، بیانیه مربوط به انطباق را ارائه دهید ، ممکن است بخواهید بیانیه ای را به گزارش های آزمون یا کالیبراسیون خود اضافه کنید که مشابه بیانیه زیر است.

“بیانیه انطباق (به عنوان مثال قبول /رد) به مشخصات در این گزارش بدون در نظر گرفتن اندازه گیری عدم قطعیت در نظر گرفته می شود ، مگر در مواردی که توسط مشتری درخواست می شود. در جایی که بیانیه انطباق در این گزارش ارائه می شود ، قواعد تصمیم گیری زیر اعمال می شود:

قبول- نتایج در حد/مشخصات

رد- نتایج بیش از حد/مشخصات 

مثال 3: بیانیه انطباق را گزارش نکنید

در این مثال ، خواهید دید که چگونه کالیبراسیون Fluke بیانیه مربوط به انطباق را ارائه نمی دهد. درعوض آنها از نشان ها استفاده می کنند تا نشان دهند که ممکن است یک نتیجه باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

در تصویر زیر خواهید دید که گواهینامه های کالیبراسیون فلوک بیان می کنند:

 “هیچ بیانیه ای از رعایت مشخصات در این گواهینامه بیان نشده یا دلالت ندارد. با این حال ، نتایج اندازه گیری ، در صورت لزوم ، بررسی می شود تا مشخص شود که هر نتیجه اندازه گیری از مشخصات تولید کننده فراتر رفته است. نتایج اندازه گیری بیشتر از حد خطا توسط “!” نشان داده شده است. “

این عمل توسط آزمایشگاه های دیگر نیز استفاده می شود. با این حال ، در برخی موارد ، توسط چندین ارزیابی کننده به عنوان بیانیه انطباق تعبیر شده است. اگر می خواهید از یک فرآیند مشابه استفاده کنید ، حتماً مراقب باشید. شما هنوز هم ممکن است عدم انطباق دریافت کنید.

در زمان انتشار این راهنما ، گواهی کالیبراسیون فلوک هنوز دارای تایید صلاحیت  ورژن  استاندارد 2005 بود. من کنجکاو هستم که ببیتنم  چه فرآیندهای جدیدی را هنگام تبدیل به ورژن استاندارد 2017 اجرا خواهند کرد.

امسال به گزارش های آنها توجه داشته باشید. گواهی تایید صلاحیت A2LA آنها (2166.01) در تاریخ 04/30/2020 10/31/2020 منقضی می شود.

نحوه اجرای این قواعد تصمیم در آزمایشگاه خود

اگر نمی خواهید بیانیه مربوط به انطباق را در گزارش های آزمون یا کالیبراسیون خود ارائه دهید ، بیانیه زیر را به گواهینامه های خود اضافه کنید. به یاد داشته باشید که هیچ اطلاعاتی را در گزارش های خود  که ممکن است بیانیه انطباق در نظر گرفته شود، ارائه ندهید.

“بیانیه انطباق با مشخصات در این گزارش بیان نشده است. نتایج ، عدم قطعیت و مشخصات را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که نیازهای شما را برآورده می کنند. “

برقراری ارتباط با تصمیم گیری در مورد مشتری شما

در آخر ، اطمینان حاصل کنید که قواعد  تصمیم انتخابی خود را به مشتریان خود اعلام می کنید.

ISO/IEC 17025: 2017

بخش 7.1.3 از ISO/IEC 17025: 2017 ایالات استاندارد:

“هنگامی که مشتری درخواست بیانیه انطباق مربوط به مشخصات یا استاندارد برای آزمون یا کالیبراسیون را می دهد ، مشخصات یا استاندارد و قانون تصمیم گیری باید به وضوح تعریف شود. مگر اینکه در مشخصات درخواست شده استاندارد ذاتی باشد ، قانون تصمیم گیری انتخاب شده باید به مشتری ابلاغ و با آن موافقت شود. “

نحوه اجرای این قواعد تصمیم در آزمایشگاه خود

شما باید این کار را در فرایند بازنگری قرارداد خود بگنجانید. یا در غیر این صورت ، شما الزامات ISO/IEC 17025 را برآورده نمی کنید.

بنابراین ، بسیار مهم است که شما یک یادداشت یا سلب مسئولیت را در نقل قول ها ، پیشنهادات ، قرار داد ها و غیره درج کنید تا به وضوح قواعد تصمیم خود را به مشتریان گزارش کنید.

اگر  مشتریان با توجه به یکی از نقل قول های شما ، سفارش خرید یا پرداخت را  داشته باشند، آنها به طور مؤثر با قواعد تصمیم شما موافق هستند. این ساده ترین راه (به نظر من) برای برآورده کردن این الزام است.

اگر مشتریانی دارید که پس از ارائه خدمات از قواعد تصمیم خود شکایت می کنند ، ممکن است مشکلی داشته باشید که می تواند در طی یک ارزیابی منجر به عدم انطباق شود. من این کار را هنگام بررسی نتایج ارزیابی مشاهده کرده ام. 

“مهم: اطمینان حاصل کنید که با استفاده از یادداشت ، قواعد تصمیم گیری را به مشتریان خود گزارش کنید.

نتیجه

بیانیه انطباق و قواعد تصمیم گیری دو موضوع از تجدید نظر جدید استاندارد ISO/IEC 17025 است که برای بسیاری از آزمایشگاه هایی که به دنبال راه حل برای پاسخگویی به الزامات هستند ، مشکلاتی را ایجاد کرده است. حتی اگر راهنما و آموزش در دسترس باشد ، بیشتر آنها راه حل هایی را ارائه می دهند که برای آنچه بیشتر آزمایشگاه ها (و مشتریان آنها) به آن احتیاج دارند بسیار پیشرفته هستند.

در این راهنما ، شما باید همه چیز را در مورد بیانیه انطباق و قواعد تصمیم گیری و  برخی از راه حل های ساده برای کمک به شما در رفع الزامات را آموخته باشید. 

برخی از گزینه ها و نمونه هایی که در این راهنما به شما داده شده را مرور کنید و تصمیم بگیرید که کدام گزینه برای آزمایشگاه شما بهتر کار خواهد کرد. در مرحله بعد ، سیستم مدیریت کیفیت ، نقل قول ها و گواهینامه های خود را به روز کنید. سرانجام ، فرایندی را که انتخاب کرده اید پیاده سازی کرده و نتایج خود را کنترل کنید تا ببینید که آیا برای آزمایشگاه و مشتریان شما مؤثر است یا خیر.

اگر مؤثر بود، تبریک می گویم! اگر مؤثر نبود، روند خود را تا زمانی که مؤثر باشد تجدید نظر کنید.

منبع:https://www.isobudgets.com

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

4 پاسخ برای بیانیه انطباق و قواعد تصمیم گیری;

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *