لودر سایت

قابلیت ردیابی اندازه شناسی مطابق با الزامات ISO 17025

مقدمه

قابلیت ردیابی اندازه شناسی یک عامل مهم برای آزمایشگاه جهت برآورده کردن الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 است. در واقع، قابلیت ردیابی اندازه شناسی یکی از 10 عدم انطباق ذکر شده در تمام ممیزی های ISO/IEC 17025 است.

 

اگر در حال حاضر این الزام  را برآورده نمی‌ کنید، توصیه می‌ کنم این پست را بخوانید تا یاد بگیرید چگونه قابلیت ردیابی نتایج اندازه‌ گیری خود را تا SI برقرار کنید.

 

پیش زمینه

یکی از منابع داده ای که من برای ایجاد بودجه های عدم قطعیت استفاده می کنم، گزارش های کالیبراسیون است. بارها، مشتریان گزارش های کالیبراسیون صادر شده از کارخانه تولیدی یا آزمایشگاه کالیبراسیون  تایید صلاحیت نشده را برای من ارسال می کنند. به طور معمول، کالیبراسیون تایید صلاحیت شده نبوده و گزارش های آنها شامل برآورد عدم قطعیت اندازه گیری نمی شود.

وقتی این اتفاق می‌ افتد، من نمی‌ توانم به‌ درستی عدم قطعیت را برای دامنه تایید صلاحیت مشتری تخمین بزنم.

علاوه بر این، مشتری در معرض برآورده نکردن الزامات قابلیت ردیابی استاندارد ISO/IEC 17025 است.

 

بنابراین، تصمیم گرفتم راهنمایی بنویسم که به وضوح قابلیت ردیابی اندازه شناسی را توضیح می دهد تا به شما بیاموزد چگونه قابلیت ردیابی را برای نتایج اندازه گیری خود برقرار سازید. در پایان این پست، من یک فرآیند چهار مرحله‌ ای را طرح‌ بندی می‌ کنم که می‌ تواند برای کمک به شما در دستیابی به قابلیت ردیابی اندازه‌ گیری پیاده‌ سازی شود.

 

در زیر لیستی از موضوعاتی که در این پست به آنها خواهم پرداخت، آورده شده است.

 1. قابلیت ردیابی اندازه شناسی چیست؟
 2. چرا قابلیت ردیابی اندازه شناسی مهم است؟
 3. چگونه قابلیت ردیابی بر عدم قطعیت اندازه گیری تأثیر می گذارد
 4. الزامات ردیابی اندازه شناسی ISO/IEC 17025
 5.  اندازه گیری قابلیت ردیابی با استفاده از خدمات خارجی
 6.  مشکل رایج با قابلیت ردیابی اندازه شناسی
 7. موافقت نامه های بین المللی در مورد قابلیت ردیابی اندازه شناسی
 8. خط مشی ها و راهنما های قابلیت ردیابی اندازه شناسی
 9. نحوه به دست آوردن قابلیت ردیابی اندازه شناسی
 10. بیانیه های قابلیت ردیابی در گزارش های آزمون و کالیبراسیون
 11. قابلیت ردیابی nist

قابلیت ردیابی اندازه شناسی چیست؟

بر اساس واژگان بین المللی مترولوژی (VIM)، قابلیت ردیابی اندازه‌ شناسی یا ردیابی‌ پذیری اندازه‌ گیری «ویژگی یک نتیجه اندازه‌ گیری است که به موجب آن نتیجه می‌ تواند از طریق یک زنجیره ناگسستنی مستند از کالیبراسیون‌ ها به یک مرجع مرتبط شود که هر کدام در عدم قطعیت اندازه‌ گیری نقش دارند».

 

علاوه بر تعریف، VIM نکات تکمیلی را ارائه می دهد که باید در نظر گرفته شوند.

 

«یادآوری 1 برای این تعریف، «مرجع» می‌ تواند تعریفی از یک واحد اندازه‌ گیری از طریق تحقق عملی آن، یا یک روش اندازه‌ گیری شامل واحد اندازه‌ گیری برای یک کمیت غیر عادی، یا یک استاندارد اندازه‌ گیری باشد.

یادآوری 2 ردیابی اندازه شناسی به یک سلسله مراتب کالیبراسیون مشخص نیاز دارد.

 

یادآوری 3 مشخصات مرجع باید شامل زمانی باشد که در آن از این مرجع برای ایجاد سلسله مراتب کالیبراسیون استفاده شده است، همراه با سایر اطلاعات مترولوژیکی مرتبط در مورد مرجع، مانند زمانی که اولین کالیبراسیون در سلسله مراتب کالیبراسیون انجام شده است.

 

یادآوری 4- برای اندازه گیری هایی با بیش از یک کمیت ورودی در مدل اندازه گیری، هر یک از مقادیر کمیت ورودی باید به خودی خود از نظر اندازه شناسی قابل ردیابی باشد و سلسله مراتب کالیبراسیون درگیر ممکن است یک ساختار منشعب یا یک شبکه را تشکیل دهد. تلاش برای ایجاد قابلیت ردیابی اندازه‌ شناسی برای هر مقدار کمیت ورودی باید با سهم نسبی آن در نتیجه اندازه‌ گیری متناسب باشد.

 

در زیر تصویری از هرم قابلیت ردیابی اندازه گیری آورده شده است. این هرم رایج ترین نمایش گرافیکی مورد استفاده برای نشان دادن قابلیت ردیابی اندازه شناسی و سلسله مراتب کالیبراسیون از تحقق واحد SI تا اندازه گیری های انجام شده در واحد صنعتی است.

چرا قابلیت ردیابی اندازه شناسی مهم است؟

قابلیت ردیابی اندازه شناسی مهم است زیرا به شما اطمینان می دهد که نتایج اندازه گیری شما با استانداردهای ملی یا بین المللی در بیانیه عدم قطعیت اندازه گیری مطابقت دارد.

 

بدون قابلیت ردیابی، یک آزمایشگاه می تواند هر چیزی را که می خواهد در یک گزارش آزمون یا کالیبراسیون ادعا کند. با قابلیت ردیابی و تأیید مستقل یک مرجع تأیید صلاحیت یا بازرسی، می توانید خطر ارائه اشتباه اطلاعات و فعالیت های جعلی را به حداقل برسانید.

 

نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که نتایجی که به مشتریان خود گزارش می‌ دهید ممکن است برای ارائه کالیبراسیون، انجام آزمون ها، تولید محصولات یا تصمیم‌ گیری‌ هایی که می‌ تواند بر سلامت، ایمنی و حتی مراحل دادگاه تأثیر بگذارد استفاده شود. این یک معامله بزرگ است!

 

برای یک دقیقه به این موضوع فکر کنید…

 

اگر به سازنده ای که هواپیما می سازد یا سرویس می دهد نتایجی ارائه دهید، ممکن است جان دیگران را به خطر بیندازید. آیا خانوادتان را سوار آن هواپیما می کنید؟

 

یکی دیگر از مشتریان شما می خواهد از تجهیزاتی برای تصمیم گیری پزشکی استفاده کند که بر سلامت فردی تأثیر می گذارد.اگر بیمار همسر یا فرزند شما باشد چه ؟

 

شاید نتایج شما در دادگاه به عنوان مدرکی استفاده شود که می تواند بر نتیجه یک پرونده تأثیر بگذارد. اگر به جرم قتل محاکمه می شدی از درستی نتایج مطمئن بودی؟

 

در حالی که برخی از این مثال‌ ها افراطی هستند، اما سناریو های دنیای واقعی هستند که هر روز اتفاق می‌ افتند. کاری که شما در آزمایشگاه انجام می دهید می تواند تأثیر قابل توجهی بر جامعه داشته باشد. به همین دلیل است که قابلیت ردیابی اندازه شناسی اهمیت دارد.

 

چگونه قابلیت ردیابی بر عدم قطعیت اندازه گیری تأثیر می گذارد

قابلیت ردیابی اندازه شناسی می تواند تأثیر مستقیمی بر عدم قطعیت نتایج اندازه گیری شما داشته باشد.

 

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چگونه عدم قطعیت اندازه گیری شما تحت تأثیر مکان ارسال تجهیزات خود برای کالیبراسیون قرار می گیرد؟

 

خب، تخمین‌ های عدم قطعیت اندازه‌ گیری که در حوزه اعتبار بخشی و در گزارش‌ های آزمون و کالیبراسیون خود منتشر می‌ کنید، مستقیماً تحت تأثیر قابلیت ردیابی اندازه‌ شناسی قرار دارند.

 

هنگامی که تجهیزات خود را برای کالیبراسیون می فرستید، معمولاً زمانی که ابزار به شما بازگردانده می شود، گزارش کالیبراسیون را دریافت می کنید. در این گزارش ها تخمین هایی از عدم قطعیت اندازه گیری وجود دارد که با نتایج اندازه گیری گزارش شده مرتبط است.

 

تخمین‌ های عدم قطعیت در این گزارش‌ ها، عدم قطعیت قابل ردیابی شما هستند و معمولاً به عنوان عدم قطعیت کالیبراسیون یا عدم قطعیت استاندارد مرجع شناخته می‌ شوند.

 

این عدم قطعیت در بودجه‌ های عدم قطعیت شما برای برآورد عدم قطعیت کالیبراسیون و توانمندی اندازه‌ گیری (CMC) منتشر شده در دامنه اعتبار شما استفاده می‌ شود.

 

به طور معمول، هر چه زنجیره بین آزمایشگاه شما و یک موسسه ملی اندازه‌ شناسی کوتاه‌ تر باشد، عدم قطعیت در اندازه‌ گیری کمتر است.

 

به عنوان مثال، اگر دما سنج PRT خود را برای کالیبراسیون به NIST بفرستید، باید انتظار داشته باشید که نسبت به ارسال آن به یک آزمایشگاه کالیبراسیون تایید صلاحیت شده، عدم قطعیت کمتری در اندازه گیری مشاهده کنید.

 

بنابراین، اگر هدف شما انجام اندازه‌ گیری‌ ها با عدم قطعیت کمتر است، حتماً قبل از ارسال تجهیزات خود برای کالیبراسیون، دامنه اعتبار آزمایشگاه کالیبراسیون خود را بررسی کنید.

 

الزامات ردیابی ISO/IEC 17025

اگر آزمایشگاه شما به دنبال تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 است، باید اطمینان حاصل کنید که سیستم کیفیت شما با الزامات استاندارد بین المللی مطابقت دارد.

 

در این بخش، الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 و خط مشی ILAC P10 در مورد قابلیت ردیابی را پوشش خواهیم داد. اگر با هر یک از این اسناد آشنا نیستید، توصیه می کنم هر دو را بخوانید.

 

الزامات عمومی ردیابی

در  ISO/IEC 17025، استاندارد موارد زیر را بیان می کند:

کلیه تجهیزات مورد استفاده برای آزمون ها و/یا کالیبراسیون ها، از جمله تجهیزات اندازه گیری فرعی (مثلاً برای شرایط محیطی) که تأثیر قابل توجهی بر صحت یا اعتبار نتیجه آزمون، کالیبراسیون یا نمونه برداری دارند، باید قبل از شروع به کار کالیبره شوند. آزمایشگاه باید یک برنامه و رویه مشخص برای کالیبراسیون تجهیزات خود داشته باشد.

 

توجه: چنین برنامه‌ ای باید شامل سیستمی برای انتخاب، استفاده، کالیبراسیون، بررسی، کنترل و حفظ استانداردهای اندازه‌ گیری، مواد مرجع به‌ عنوان استانداردهای اندازه‌ گیری، و تجهیزات اندازه‌ گیری و آزمونی مورد استفاده برای انجام آزمون ها و کالیبراسیون‌ ها باشد.»

 

به طور خلاصه؛

 • اگر تجهیزاتی که استفاده می کنید تأثیر قابل توجهی بر نتایج اندازه گیری شما دارد، باید کالیبره شود.
 • شما به یک برنامه و یک روش برای کالیبره کردن تجهیزات خود نیاز دارید.

الزامات قابلیت ردیابی برای آزمایشگاه های کالیبراسیون

اگر شما یک آزمایشگاه کالیبراسیون هستید، استاندارد ISO/IEC 17025 بیان می کند:

برای آزمایشگاه های کالیبراسیون، برنامه کالیبراسیون تجهیزات باید طوری طراحی و اجرا شود که اطمینان حاصل شود کالیبراسیون ها و اندازه گیری های انجام شده توسط آزمایشگاه قابل ردیابی به سیستم بین المللی واحدها (SI) (Système international d’unités) هستند. ).

 

یک آزمایشگاه کالیبراسیون قابلیت ردیابی استانداردهای اندازه‌ گیری و ابزارهای اندازه‌ گیری خود را به SI با استفاده از یک زنجیره ناگسستنی از کالیبراسیون‌ ها یا مقایسه‌ هایی که آنها را به استانداردهای اولیه مربوطه واحدهای اندازه‌ گیری SI مرتبط می‌ کند، ایجاد می‌ کند. پیوند به واحدهای SI ممکن است با ارجاع به استانداردهای اندازه گیری ملی به دست آید. استانداردهای اندازه‌ گیری ملی ممکن است استانداردهای اولیه باشند که تحقق اولیه واحدهای SI یا نمایش‌ های توافق شده واحدهای SI بر اساس ثابت‌ های فیزیکی بنیادی هستند، یا ممکن است استانداردهای ثانویه باشند که استاندارد هایی هستند که توسط مؤسسه ملی اندازه‌ شناسی دیگر کالیبره شده‌ اند.

 

هنگام استفاده از خدمات کالیبراسیون خارجی، ردیابی اندازه‌ گیری باید با استفاده از خدمات کالیبراسیون آزمایشگاه‌ هایی که می‌ توانند شایستگی، قابلیت اندازه‌ گیری و قابلیت ردیابی را نشان دهند، تضمین شود. گواهی‌ های کالیبراسیون صادر شده توسط این آزمایشگاه‌ ها باید حاوی نتایج اندازه‌ گیری باشد، از جمله عدم قطعیت اندازه‌ گیری و/یا بیانیه انطباق با مشخصات اندازه‌ شناسی مشخص شده .

علاوه بر این، استاندارد دارای الزاماتی برای استانداردهای مرجع شما است:

« آزمایشگاه باید برنامه و روشی برای کالیبراسیون استانداردهای مرجع خود داشته باشد. استانداردهای مرجع باید توسط تجهیزاتی کالیبره شوند که بتوانند قابلیت ردیابی را همانطور که در  استاندارد شرح داده شده است، ارائه دهد. چنین استانداردهای مرجع اندازه گیری که توسط آزمایشگاه نگهداری می شود باید فقط برای کالیبراسیون و نه برای هیچ هدف دیگری استفاده شوند، مگر اینکه بتوان نشان داد که عملکرد آنها به عنوان استانداردهای مرجع از بین نمی رود. 

به طور خلاصه؛

 • شما باید قابلیت ردیابی را از طریق یک زنجیره ناگسستنی کالیبراسیون ایجاد کنید که استانداردهای اندازه گیری شما را به استانداردهای اولیه واحدهای اندازه گیری SI مرتبط می کند.
 • شما باید از خدمات کالیبراسیونی استفاده کنید که شایسته، توانا و قابل ردیابی باشند.

قابلیت ردیابی برای آزمایشگاه های آزمون

اگر شما یک آزمایشگاه آزمون هستید، استاندارد ISO/IEC 17025 بیان می کند:

«برای آزمایشگاه‌ های آزمون، الزامات ارائه شده در استاندارد برای تجهیزات اندازه‌ گیری و آزمون  با عملکردهای اندازه‌ گیری استفاده شده اعمال می‌ شود، مگر اینکه ثابت شده باشد که سهم مرتبط از کالیبراسیون به عدم قطعیت کلی نتیجه آزمون کمک نمی‌ کند. . هنگامی که این وضعیت ایجاد می شود، آزمایشگاه باید اطمینان حاصل کند که تجهیزات مورد استفاده می تواند عدم قطعیت اندازه گیری مورد نیاز را فراهم کند.

 

توجه: میزان رعایت الزامات استاندارد بستگی به سهم نسبی عدم قطعیت کالیبراسیون در عدم قطعیت کل دارد. اگر کالیبراسیون عامل غالب است، الزامات باید به شدت رعایت شود.

 

علاوه بر استاندارد ISO/IEC 17025، خط مشی ILAC P10 بیان می کند:

 اگر کالیبراسیون ابزارهای مورد استفاده در آزمون به طور قابل توجهی به عدم قطعیت کلی کمک می کند، همان سیاست برای ردیابی   بالا اعمال می شود.

 

 اگر کالیبراسیون یک عامل غالب در نتیجه آزمون نباشد، آزمایشگاه باید شواهد کمی داشته باشد تا نشان دهد که سهم مربوط به یک کالیبراسیون کمک اندکی (ناچیز) به نتیجه اندازه‌ گیری و عدم قطعیت اندازه‌ گیری آزمون و بنابراین قابلیت ردیابی دارد. نیازی به نشان دادن نیست.»

 

به طور خلاصه؛

 • اگر تجهیزات آزمایشگاهی شما بر عدم قطعیت نتیجه آزمون شما تأثیر می گذارد، باید کالیبره شود.
 • اگر تجهیزات آزمایشگاهی شما بر عدم قطعیت نتیجه آزمون تأثیر نمی گذارد و معتقدید که به قابلیت ردیابی اندازه گیری نیاز ندارید، بهتر است شواهد عینی برای تأیید تصمیم خود داشته باشید.

قابلیت ردیابی اندازه گیری با استفاده از خدمات خارجی

وقتی نوبت به دستیابی به قابلیت ردیابی اندازه‌ شناسی با استفاده از خدمات خارجی می‌ رسد، معمولاً سه گزینه دارید:

 • قابلیت ردیابی از طریق موسسه ملی مترولوژی
 • قابلیت ردیابی از طریق یک آزمایشگاه کالیبراسیون تایید صلاحیت شده
 • قابلیت ردیابی از طریق مواد مرجع تایید شده

قابلیت ردیابی از طریق موسسه ملی مترولوژی

اگر قصد دارید از یک موسسه ملی اندازه‌ شناسی برای به دست آوردن قابلیت ردیابی اندازه‌ شناسی استفاده کنید، باید اطمینان حاصل کنید که خدمات آن‌ ها تحت پوشش CIPM MRA است.

 

برای تأیید اینکه خدمات NMI تحت پوشش هستند، باید مطمئن شوید که خدمات آنها در پیوست C پایگاه داده مقایسه کلید BIPM (KCDB) فهرست شده است. بررسی کنید که فهرست خدمات شامل دامنه اندازه گیری و عدم قطعیت باشد.

 

سیاست ILAC P10 در مورد قابلیت ردیابی بیان می کند:

 NMI که خدمات آن برای نیاز مورد نظر مناسب است و تحت پوشش CIPM MRA است. خدمات تحت پوشش CIPM MRA را می توان در پیوست C از BIPM KCDB مشاهده کرد که شامل محدوده و عدم قطعیت برای هر سرویس فهرست شده است.

 

3a) NMI که خدمات آن برای نیاز مورد نظر مناسب است اما تحت پوشش CIPM MRA نیست. در این مورد، نهاد اعتبار بخشی باید سیاستی را برای اطمینان از اینکه آن خدمات با معیارهای مربوط به قابلیت ردیابی اندازه‌ شناختی در ISO/IEC 17025:2005 مطابقت دارند، ایجاد کند.

 

قابلیت ردیابی از طریق یک آزمایشگاه کالیبراسیون تایید صلاحیت شده

اگر قصد دارید قابلیت ردیابی اندازه‌ شناسی را از یک آزمایشگاه کالیبراسیون تایید صلاحیت ISO/IEC 17025 بدست آورید، باید اطمینان حاصل کنید که خدمات مورد نیاز شما در دامنه اعتبار آنها فهرست شده است. علاوه بر این، باید تأیید کنید که نهاد اعتبار سنجی آنها تحت پوشش ترتیبات شناسایی متقابل ILAC است.

 

برای بررسی اینکه نهاد اعتبار سنجی امضا کننده توافق نامه است، می‌ توانید از پایگاه داده جستجوی امضا کننده های MRA ILAC استفاده کنید.

 

اگر نهاد اعتبار بخشی در لیست باشد، آنها امضا کننده و قابل استفاده برای استفاده هستند.

 

سیاست ILAC P10 در مورد قابلیت ردیابی بیان می کند:

یک آزمایشگاه کالیبراسیون تایید صلاحیت شده که خدمات آن برای نیاز مورد نظر مناسب است (یعنی دامنه اعتبار بخشی به طور خاص کالیبراسیون مناسب را پوشش می دهد) و نهاد اعتبار بخشی تحت پوشش ترتیبات ILAC یا ترتیبات منطقه ای به رسمیت شناخته شده توسط ILAC است.

 

3b) آزمایشگاه کالیبراسیون که خدمات آن برای نیاز مورد نظر مناسب است اما تحت پوشش ترتیبات ILAC یا ترتیبات منطقه ای به رسمیت شناخته شده توسط ILAC نیست. در این موارد، نهاد اعتبار بخشی باید سیاستی را تعیین کند تا اطمینان حاصل شود که این خدمات معیارهای مربوط به قابلیت ردیابی اندازه‌ شناسی در ISO/IEC 17025 را برآورده می‌ کنند.

 

قابلیت ردیابی از طریق مواد مرجع گواهی شده

اگر قصد دارید قابلیت ردیابی اندازه‌ شناسی را از مواد مرجع بدست آورید، استاندارد ISO/IEC 17025 بیان می‌ کند:

 مواد مرجع

در صورت امکان، مواد مرجع باید با واحدهای اندازه گیری SI یا مواد مرجع تایید شده قابل ردیابی باشند.

 

در حال حاضر، ILAC MRA اعتبار تولید کنندگان مواد مرجع را پوشش نمی دهد. با این حال، آنها سیاست هایی را برای کمک به شما در برآوردن الزامات قابلیت ردیابی از طریق مواد مرجع ایجاد کرده اند.

 

خط‌ مشی‌ های زیر از بخش 4 خط‌ مشی ILAC P10 ارائه شده‌ اند.

 مقادیر تخصیص داده شده به CRMهای تولید شده توسط NMI و گنجانده شده در BIPM KCDB یا تولید شده توسط یک RMP معتبر تحت محدوده اعتبار بخشی تایید صلاحیت شده ISO راهنمای 34:2009 [5]، در نظر گرفته می شود که قابلیت ردیابی معتبری را ایجاد کرده است (به ILAC General مراجعه کنید. قطعنامه مجمع ILAC 8.12).

 

 مقادیر تخصیص داده شده به CRM های تحت پوشش ورودی در پایگاه داده JCTLM دارای قابلیت ردیابی معتبر در نظر گرفته می شود.

 

 اکثر RM ها و CRM ها توسط RMP های دیگر تولید می شوند. اینها را می توان به عنوان مواد مصرفی حیاتی در نظر گرفت و آزمایشگاه باید نشان دهد که هر RM یا CRM برای استفاده مورد نظر خود مطابق با ISO/IEC 17025 یا ISO 15189:2007 مناسب است.

 

به طور خلاصه؛

 • مواد مرجع ارائه شده توسط مؤسسات ملی اندازه شناسی که در پایگاه داده مقایسه کلید BIPM گنجانده شده اند، قابل ردیابی هستند.
 • مواد مرجع ارائه شده توسط مؤسسات ملی مترولوژی که در کمیته مشترک BIPM برای ردیابی در پایگاه داده پزشکی آزمایشگاهی گنجانده شده اند، قابل ردیابی در نظر گرفته می شوند.
 • مواد مرجع ارائه شده توسط تولیدکنندگان مواد مرجع که دارای گواهینامه ISO راهنمای شماره 34 هستند و تحت محدوده اعتبار آنها قرار می گیرند، قابل ردیابی در نظر گرفته می شوند.
 • مواد مرجع تولید شده توسط تولیدکنندگان مواد مرجع غیر معتبر باید برای استفاده در نظر گرفته شده مطابق با ISO/IEC 17025 دارای اعتبار نشان داده شود.

مشکلات رایج با قابلیت ردیابی اندازه گیری

به گفته ILAC، دو مشکل رایج در ارتباط با قابلیت ردیابی اندازه گیری وجود دارد.

 • تصور نادرست از قابلیت ردیابی اندازه گیری
 • هماهنگ سازی قابلیت ردیابی اندازه گیری

در بخش زیر، برخی از مشکلات رایج مرتبط با قابلیت ردیابی را بیشتر به شما نشان خواهم داد.

 

تصور غلط از قابلیت ردیابی اندازه گیری

خط مشی ILAC P10 توضیح بسیار خوبی از آنچه قابلیت ردیابی اندازه گیری نیست ارائه می دهد:

“این تصور اشتباه مداوم که ردیابی اندازه‌ شناسی ممکن است به یک سازمان خاص مرتبط باشد (به عنوان مثال، “قابل ردیابی به یک موسسه ملی اندازه‌ شناسی خاص”) باعث سردرگمی مداوم در مورد ماهیت آن می‌ شود. قابلیت ردیابی اندازه‌ شناسی به مقادیر کمیت مرجع استانداردها و نتایج اندازه‌ گیری مربوط می‌ شود، نه سازمانی که نتایج را ارائه می‌ کند.»

 

هماهنگ‌ سازی قابلیت ردیابی اندازه‌ گیری

علاوه بر این، ILAC چندین عامل را شناسایی می کند که مانع از هماهنگی جهانی یک خط مشی ردیابی اندازه گیری می شود:

عواملی که بر ایجاد یک سیاست هماهنگ ILAC بر قابلیت ردیابی اندازه‌ شناسی نتایج اندازه‌ گیری تأثیر می‌ گذارند عبارتند از:

 

(الف) مفهوم ردیابی اندازه‌ شناسی نتایج اندازه‌ گیری در زمینه‌ هایی مانند علوم شیمیایی، پزشکی و بیولوژیکی هنوز در دست توسعه است.

 

(ب) همه اقتصاد ها طیف کاملی از استانداردهای اندازه‌ گیری ملی یا قابلیت‌ های کالیبراسیون و اندازه‌ گیری مورد نیاز برای پشتیبانی از نیازهای کالیبراسیون و آزمون همه متقاضیان اعتبار بخشی در اقتصاد خود را ندارند.

 

(ج) نقش مواد مرجع معتبر و قابل ردیابی در ارائه قابلیت ردیابی اندازه‌ شناسی نتایج اندازه‌ گیری هنوز به طور کامل در سطح بین‌ المللی مشخص نشده است.»

 

موافقت نامه های بین المللی در مورد قابلیت ردیابی اندازه گیری

دو توافقنامه بین المللی برای به رسمیت شناختن در مورد قابلیت ردیابی اندازه گیری وجود دارد. آنها CIPM MRA و ILAC MRA هستند.

توافقنامه شناسایی متقابل CIPM

CIPM یک کمیته بین المللی متشکل از 18 عضو است که یکنواختی در سطح جهانی را در واحدهای اندازه گیری ترویج می کنند. برای دستیابی به معادل سازی بین المللی در اندازه گیری ها، آنها CIPM MRA را ایجاد کرده اند.

 

توافقنامه شناسایی متقابل CIPM (MRA) یک سیستم باز و شفاف است که در آن مؤسسات ملی اندازه‌ شناسی اطلاعاتی در مورد قابلیت مقایسه خدمات و استانداردهای اندازه‌ گیری خود ارائه می‌ دهند. مؤسسه‌ های شرکت‌ کننده، قابلیت‌  های کالیبراسیون و اندازه‌ گیری (CMC) خود را قبل از انتشار در پایگاه داده CIPM MRA، که به نام پایگاه داده مقایسه کلید BIPM (KCDB) نیز می‌ گویند، مورد بررسی و تأیید قرار می‌ گیرند.

 

اگر قابلیت ردیابی اندازه‌ شناسی را از طریق مؤسسه ملی اندازه‌ شناسی به دست می‌ آورید، بررسی کنید که آنها امضا کننده CIPM MRA هستند و خدمات اندازه‌ گیری آنها در پایگاه داده مقایسه کلید BIPM (KCDB) منتشر شده است.

 

برای فهرست کامل مؤسسات ملی اندازه‌ شناسی که CIPM MRA را امضا کرده‌ اند، اینجا را کلیک کنید.

 

توافقنامه شناسایی متقابل ILAC

ILAC یک سازمان بین‌ المللی برای نهادهای اعتبار بخشی است که مطابق با ISO/IEC 17011 فعالیت می‌ کند و به آزمایشگاه‌ هایی را که به‌ دنبال گواهینامه ISO/IEC 17025، ISO 15189 و ISO/IEC 17020 هستند، اعتبار می‌ بخشد.

 

هدف از ترتیبات شناسایی متقابل ILAC (MRA) توسعه یک شبکه بین‌ المللی از آزمایشگاه‌ های تایید صلاحیت شده و ارتقای پذیرش متقابل داده‌ های آزمون و کالیبراسیون آنها برای تجارت و بازرگانی بین‌ المللی است.

 

برای اطمینان از اینکه قابلیت ردیابی اندازه‌ شناسی را از آزمایشگاهی دریافت می‌ کنید که از طریق امضا کننده ILAC MRA دارای اعتبار است، پایگاه داده جستجوی امضاکنندگان ILAC MRA را بررسی کنید.

 

خط مشی ها و راهنما های قابلیت ردیابی اندازه گیری

در این بخش فهرستی از سیاست‌ ها در خصوص قابلیت ردیابی اندازه‌ شناسی محبوب وجود دارد. مهمتر از همه، من سیاست ILAC در مورد قابلیت ردیابی را گنجانده ام. به علاوه، پیوندهایی به خط مشی NIST در مورد قابلیت ردیابی خواهید یافت. علاوه بر این، من سیاست های ردیابی اندازه گیری هر نهاد اعتبار بخشی در آمریکای شمالی را گنجانده ام.

 

ILAC

ILAC P10:01/2013 سیاست ILAC در مورد قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری

 

NIST

سیاست NIST در مورد ردیابی اندازه‌ شناسی

سیاست NIST در مورد ردیابی مواد تکمیلی

 

A2LA

A2LA P102 – سیاست در مورد قابلیت ردیابی اندازه‌ شناسی

 

NVLAP

منابع NVLAP برای ردیابی و عدم قطعیت

 

ANAB

ANAB GD 2002 – راهنمای ردیابی اندازه شناسی

 

IAS

IAS/CL/014 – راهنمای سیاست IAS در مورد کالیبراسیون، ردیابی و عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمایشگاه های کالیبراسیون

 

PJLA

PJLA PL-2 – سیاست ردیابی اندازه گیری

 

نحوه به دست آوردن قابلیت ردیابی اندازه شناسی

اطمینان از اینکه نتایج اندازه گیری شما قابل ردیابی هستند کار دشواری نیست، اما گاهی اوقات به انجام یک روش کمک می کند. بنابراین، من قصد دارم گام به گام به شما آموزش دهم که چگونه قابلیت ردیابی اندازه گیری را بدست آورید.

 

در زیر، من یک روش چهار مرحله ای را شرح داده ام که می توانید به راحتی در شرکت یا آزمایشگاه خود اعمال کنید.

 

1. تعیین کنید که چه عملکردهای اندازه گیری به قابلیت ردیابی نیاز دارند.

ابتدا، باید تعیین کنید که چه عملکرد ها یا قابلیت های اندازه گیری به قابلیت ردیابی نیاز دارند.

 

به عنوان مثال، شما صاحب مجموعه ای از گیج بلوک های هستید که باید کالیبره شوند و می خواهید مطمئن شوید که اندازه گیری های شما قابل ردیابی هستند. تابع اندازه گیری برای این مثال طول خواهد بود.

 

2. جستجو برای آزمایشگاه تایید صلاحیت شده ISO/IEC 17025

اکنون که می دانید چه عملکرد اندازه گیری به قابلیت ردیابی نیاز دارد، باید آزمایشگاهی را پیدا کنید که بتواند خدمات کالیبراسیون تایید صلاحیت شده ISO/IEC 17025 را ارائه دهد.

 

ساده ترین راه برای اطمینان از اینکه نتایج کالیبراسیون شما الزامات قابلیت ردیابی را برآورده می کند، ارسال مستقیم تجهیزات خود به یک موسسه ملی مترولوژی یا یک آزمایشگاه کالیبراسیون تایید صلاحیت شده ISO/IEC 17025 است.

 

برای پیدا کردن یک موسسه ملی مترولوژی، پایگاه داده امضا کننده CIPM MRA را جستجو کنید. سپس، مطمئن شوید که سرویس کالیبراسیون مورد نیاز شما در پایگاه داده مقایسه کلید BIPM (KCDB) پوشش داده شده است.

 

برای یافتن یک آزمایشگاه تایید صلاحیت شده، از وب سایت سازمان اعتبار بخشی مورد نظر خود دیدن کنید و پایگاه داده آزمایشگاه تایید صلاحیت شده آنها را جستجو کنید. اگر مطمئن نیستید از کجا شروع کنید، من در زیر چند لینک برای شما قرار داده ام.

 

فهرست A2LA سازمان های تایید صلاحیت شده

 

جستجوی دایرکتوری NVLAP

 

جستجوی شرکت های تایید صلاحیت شده ANAB

 

لیست آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده PJLA

 

جستجوی IAS برای تاییدیه ها

 

هنگامی که از وب سایت یک سازمان اعتبار بخشی بازدید می کنید، می خواهید پایگاه داده آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده آنها را جستجو کنید. اگر نمی توانید پایگاه داده آنها را پیدا کنید، از پیوندهایی که من ارائه کرده ام استفاده کنید یا با سازمان اعتبار بخشی تماس بگیرید. من مطمئن هستم که آنها خوشحال خواهند شد که به شما کمک کنند.

 

هنگامی که به پایگاه داده آزمایشگاه تایید صلاحیت شده دسترسی پیدا کردید، با استفاده از تابع اندازه گیری خود به عنوان کلمات کلیدی، آزمایشگاه را جستجو کنید.

 

برای مثال ما، پایگاه داده را با استفاده از کلمات کلیدی “طول” یا “بلوک های اندازه گیری” جستجو کنید.

 

جستجوی پایگاه داده لیستی از آزمایشگاه‌ هایی را که می‌ توانید برای کالیبره کردن تجهیزات خودبکار بگیرید، نشان می‌ دهد.

 

با این حال، قبل از ارسال تجهیزات خود به هر آزمایشگاهی، توصیه می‌ کنم دامنه  اعتبار آن‌ ها را بررسی کنید تا ببینید که عملکرد اندازه‌ گیری مورد نیاز برای ردیابی اندازه‌ گیری را فهرست می‌ کند.

 

پس از اینکه تأیید کردید که یک آزمایشگاه دارای عملکرد اندازه گیری در دامنه اعتبار آنها است، برای پرس و جو در مورد خدمات، زمان بندی و قیمت با آنها تماس بگیرید. حتماً یک کالیبراسیون تایید صلاحیت شده ISO/IEC 17025 درخواست کنید.

 

با توجه به اهداف و نیازهای خود، توصیه می کنم که آزمایشگاه را تنها بر اساس قیمت انتخاب نکنید. سعی کنید به عدم قطعیت اندازه گیری ذکر شده در دامنه اعتبار آنها نگاه کنید. به طور معمول، هر چه عدم قطعیت کمتر باشد، کیفیت بهتری در نتایج اندازه‌ گیری می‌ شود.

 

بنابراین، مراقب باشید! تحقیق کنید و از پرسیدن سوال نترسید. در صورتی که آزمایشگاه دارای کارکنان ذیصلاح باشد در پاسخگویی به سوالات شما مشکلی نخواهند داشت.

 

3. تجهیزات خود را برای کالیبراسیون ارسال کنید

پس از انتخاب آزمایشگاه، تجهیزات خود را برای کالیبراسیون ارسال کنید. تجهیزات باید با گواهی کالیبراسیون برگردانده شوند.

 

باید گواهی کالیبراسیون را بررسی کنید تا بررسی کنید که تمام الزامات ردیابی ISO/IEC 17025 برآورده شده است.

 

4. گزارش کالیبراسیون خود را مرور کنید

برای اطمینان از اینکه قابلیت ردیابی اندازه گیری دارید، گزارش کالیبراسیون را بررسی کنید و مطمئن شوید که دارای نماد مرجع اعتبار بخشی آزمایشگاه است، حاوی نتایج اندازه گیری است، تخمینی مرتبط از عدم قطعیت در اندازه گیری ارائه می دهد، و توصیفی از استاندارد مرجع دارد.

 

برای جمع بندی:

مراحل خلاصه شده زیر را دنبال کنید تا مطمئن شوید که قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری خود را دارید.

 

 1. تعیین کنید که چه عملکردهای اندازه گیری به قابلیت ردیابی نیاز دارند.
 2. جستجو برای آزمایشگاه تایید صلاحیت شده ISO/IEC 17025

الف. از وب سایت مرجع اعتبار بخشی بازدید کنید

ب. جستجو در پایگاه داده آزمایشگاه تایید صلاحیت شده

ج. جستجو برای قابلیت آزمایشگاهی

د. دامنه اعتبار سنجی را تأیید کنید

ه. با آزمایشگاه تماس بگیرید

 1. تجهیزات خود را برای کالیبراسیون ارسال کنید
 2. گزارش کالیبراسیون خود را بررسی کنید

الف. نماد اعتبار بخشی

ب. نتیجه اندازه گیری

ج. عدم قطعیت اندازه گیری

د. شرح استاندارد مرجع

 

بیانیه های ردیابی در گزارش های آزمون و کالیبراسیون

اگر آزمایشگاه شما گزارش‌ های آزمون و (یا) کالیبراسیون را به مشتریان ارائه می دهد، مرسوم است که بیانیه قابلیت ردیابی اندازه‌ گیری را در گواهی خود لحاظ کنید. در واقع، استاندارد ISO/IEC 17025 ایجاب می‌ کند که گزارش‌ های شما شامل یک بیانیه قابلیت ردیابی باشد.

من چند نمونه از بیانیه‌ های ردیابی اندازه‌ گیری را برای کمک به نوشتن بیانیه ها تنظیم کرده‌ ام.

NIST – موسسه ملی استاندارد و فناوری

این گیج بلوک‌ ها با استانداردهای ایالات متحده مقایسه شده.

 

کالیبراسیون FLUKE

این کالیبراسیون از طریق مؤسسه‌ های ملی اندازه‌ شناسی، تکنیک‌ های نسبت‌ سنجی یا ثابت‌ های فیزیکی طبیعی تا سیستم بین‌ المللی واحدها (SI) قابل ردیابی است.»

 

فن آوری های KEYSIGHT

اندازه‌ گیری‌ ها از طریق مؤسسات ملی اندازه‌ شناسی که توافق‌ نامه شناسایی متقابل CIPM را امضا کرده‌ اند، به سیستم بین‌ المللی واحدها قابل ردیابی است.»

 

MITUTOYO America Corporation

“این کار برای تأیید این موضوع است که سنجه های ذکر شده با Mitutoyo Masters مقایسه شده اند که قابل ردیابی با موسسه ملی استاندارد و فناوری هستند…”

 

نوشتن بیانیه قابلیت ردیابی خودتان

برای نوشتن بیانیه قابلیت ردیابی خود، از مثال های بالا برای الهام گرفتن استفاده کنید. سپس، بیانیه قابلیت ردیابی خود را پیش‌ نویس کنید و آن را در گزارش‌ های کالیبراسیون خود بگنجانید.

 

مثلا؛

«نتایج اندازه‌ گیری در این گزارش از طریق مؤسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) یا سایر مؤسسات ملی اندازه‌ شناسی قابل ردیابی به سیستم بین‌ المللی واحدها (SI) است.»

 

شماره های قابل ردیابی NIST

برای مدت طولانی، مشتریانی که به خدمات کالیبراسیون نیاز دارند، درخواست کرده‌ اند که شماره‌ های قابل ردیابی NIST در گزارش‌ های کالیبراسیون و آزمون آنها لحاظ شود. با این حال، باید توجه داشت که شماره‌ های قابل ردیابی NIST برای اثبات قابلیت ردیابی مورد نیاز نیست و توصیه نمی‌ شود.

 

در زیر بیانیه ای از خط مشی NIST در مورد قابلیت ردیابی آمده است که اعداد قابل ردیابی NIST را توضیح می دهد.

 آیا شماره گزارش آزمون NIST ضروری و/یا شواهد کافی برای ردیابی بودن است؟

اعداد گزارش آزمون صادر شده توسط NIST صرفاً برای اهداف اداری استفاده می شود. اگرچه آنها اغلب برای شناسایی منحصر به فرد اسناد استفاده می شوند که دارای شواهد قابل ردیابی هستند، شماره های گزارش آزمون به خودی خود مسائل ذکر شده  در بالا را بررسی نمی کنند و نباید به عنوان تنها مدرک ردیابی مورد استفاده قرار گیرند و مورد نیاز نباشند..

نتیجه

قابلیت ردیابی اندازه شناسی یکی از الزامات مهم اعتبار بخشی ISO/IEC 17025 است. این موضوع بر اعتماد به نتایج اندازه گیری شما و میزان تخمین عدم قطعیت شما تأثیر می گذارد.

 

در این راهنما، توضیح جامعی در مورد قابلیت ردیابی اندازه شناسی، الزامات ISO/IEC 17025، و نحوه دستیابی به قابلیت ردیابی برای نتایج اندازه گیری  ارائه کرده ام.

 

قربانی عدم انطباق در ممیزی های ISO/IEC 17025 نشوید، قابلیت ردیابی اندازه شناسی را از طریق مؤسسات ملی مترولوژی، آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده یا مواد مرجع تأیید شده به دست آورید. این بهترین گزینه برای برآوردن الزامات ISO/IEC 17025 است.

 

اگر سوالی در رابطه با قابلیت ردیابی اندازه گیری دارید، در زیر نظر دهید.

منبع:https://www.isobudgets.com

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *