لودر سایت

ورودی های بازنگری های مدیریت

وضعیت اقدامات تصمیم گیری شده در بازنگری مدیریت قبلی

مناسب بودن خط مشی و روش های اجرایی

تحقق اهداف

بازخورد مشتریان و کارکنان

کفایت منابع

نتایج ممیزی های داخلی و ارزیابی های خارجی

اثربخشی هرگونه بهبود انجام شده

اقدامات اصلاحی

بازخورد و شکایت مشتریان

تغییرات در حجم و نوع کار آزمایشگاه

نتایج شناسایی ریسک ها

آموزش

نتایج مقایسات بین آزمایشگاهی و PT

تغییرات در عوامل داخلی و خارجی مرتبط با آزمایشگاه

فعالیت های اعتبار بخشی نتایج

خروجی های بازنگری های مدیریت

اثربخشی مربوط به سیستم مدیریت و فرآیندهای آن

بهبود فعالیت مرتبط با این سیستم در آزمایشگاه

تامین منابع لازم برای آزمایشگاه

برنامه های سالهای بعدی و هرگونه نیاز به تغییرات

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *