لودر سایت
استفاده از PT

استفاده از pt توسط آزمایشگاه

مقدمه

در متن این پست، کلمه آزمایشگاه به همه سازمان‌ هایی که فعالیت‌ های آزمون یا کالیبراسیون را انجام می‌ دهند، برای مثال آزمایشگاه‌ های آزمون، کالیبراسیون و پزشکی، سازمان‌ های بازرسی، بانک‌ های زیستی و تولیدکنندگان RM اشاره می‌ کند. کاربرد اصلی PT برای آزمایشگاه ارزیابی عملکرد آن برای انجام آزمون ها، اندازه‌گیری‌ ها یا کالیبراسیون‌ های خاص است. شرکت در طرح و استفاده از PT ، این فرصت را برای آزمایشگاه فراهم می کند تا از طریق یک ارزیابی خارجی مستقل، نتایج خود را با آزمایشگاه های دیگر مقایسه کند.

نتایج و اطلاعات دریافتی از مشارکت در طرح‌ های PT به آزمایشگاه‌ ها تأیید می‌ دهد که عملکرد آن ها رضایت‌ بخش است یا نشانه‌ ای از وجود مشکلات بالقوه و اینکه باید اصلاحات انجام شود، می دهد. برای به حداکثر رساندن مزایای شرکت در طرح های PT، ضروری است که شرکت کنندگان به اسناد ارائه شده توسط ارائه دهنده PT توجه کنند.

با این حال، استفاده از PT باید بسیار گسترده تر از بیانیه اصلی در مورد دارای صلاحیت بودن یا نبودن آزمایشگاه باشد. همانطور که  ذکر شد، آزمایشگاه ها می توانند به طرق مختلف از مشارکت در طرح های PT بهره مند شوند. برخی از این موارد در زیر فهرست شده است.

 

شناسایی مشکلات اندازه گیری

اگر نتیجه آزمایشگاه در یک طرح PT نشان دهنده عملکرد نامطلوب باشد، باید فرآیند بررسی منابع احتمالی خطا را آغاز کند.. بدون مشارکت در طرح PT، چنین منابع خطا می توانند کشف نشده باقی بمانند و آزمایشگاه نمی تواند اقدامات اصلاحی مناسب را انجام دهد. این امر به نوبه خود می توانست منجر به ادامه ارائه نتایج ضعیف آزمایشگاهی به مشتریان یا سایر ذینفعان شود. در نهایت، چنین اشتباهاتی همچنین می تواند منجر به از بین رفتن اعتبار آزمایشگاه یا اقدامات قانونی یا سایر اقداماتی که توسط مشتریان یا سایر ذینفعان، مانند نهادهای نظارتی انجام می شود، شود. در این راستا استفاده از PT ممکن است به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک و بهبود کیفیت در نظر گرفته شود.

 

مقایسه روش های اندازه گیری

برای برخی از آزمایشگاه‌ ها، مشارکت آن ها در طرح PT ممکن است برای آزمایش عملکرد آن ها با استفاده از اندازه‌ گیری جدید، اصلاح‌ شده یا به ندرت انجام شود. در موارد دیگر، مشارکت ممکن است فرصتی برای مقایسه نتایج به‌ دست‌ آمده توسط آزمایشگاه با استفاده از روش‌ های اندازه‌ گیری مختلف (یا هنگام تعیین سطوح مختلف غلظت و غیره) با نتایجی که معمولاً توسط آزمایشگاه استفاده می‌ شود، فراهم کند.

گزارش PT ممکن است، در برخی موارد، خلاصه و مقایسه‌ ای از تمام روش‌ های اندازه‌ گیری یا کیت‌ های تجاری مورد استفاده توسط شرکت‌ کنندگان را ارائه دهد، همانطور که در مورد رویه هوشیاری اتحادیه اروپا مربوط به دستگاه‌ های پزشکی تشخیصی آزمایشگاهی  است. برای فعالیت‌ های جدید یا غیرمعمول، چنین داده‌ هایی می‌ توانند با ارزش‌ ترین باشند و به انتخاب آینده روش‌ های اندازه‌ گیری مناسب توسط آزمایشگاه کمک کنند یا نیاز به بررسی بیشتر را قبل از اتخاذ روش‌ های اندازه‌ گیری جدید نشان دهند.

 

مقایسه قابلیت های اپراتور

اگر قلم ­های PT کافی در دسترس باشد تا به بیش از یک اپراتور در آزمایشگاه اجازه دهد تا تجزیه و تحلیل را انجام دهند، آزمایشگاه مزیت بیشتری دارد که می تواند نتایج اپراتورهای خود را با هم مقایسه کند. علاوه بر این، این ممکن است ورودی هایی را برای ارزیابی آزمایشگاه از عدم قطعیت اندازه گیری آن برای اندازه گیری های مربوطه ارائه دهد.

این همچنین ممکن است به آزمایشگاه اجازه دهد تا دقت بین اپراتور را با داده های منتشر شده (یا در غیر این صورت موجود) برای اندازه گیری های مربوطه مقایسه کند.

خود طرح PT ممکن است، در برخی موارد، امکان گزارش نتایج جداگانه یک یا چند اپراتور را فراهم کند.

 

مقایسه سیستم های تحلیلی

نتایج PT می‌ تواند یک ارزیابی خارجی عینی از عملکرد نسبی سیستم‌ های تحلیلی (در مکان‌ های مشابه یا متفاوت) مورد استفاده در آزمایشگاه ارائه دهد.

 

بهبود عملکرد

زمانی که یک آزمایشگاه از نتایج خود در یک طرح PT راضی نیست، این فرصتی را برای مدیریت آزمایشگاه فراهم می‌ کند تا مناطقی را که در آن آزمایش‌ های آتی آن می‌ تواند بهبود یابد، بررسی کند. برای مثال، این ممکن است شامل آموزش اضافی اپراتور، اتخاذ روش‌ های اندازه‌ گیری جدید یا اصلاح‌ شده، افزایش IQC داده‌ها، یا تغییرات تجهیزات، کالیبراسیون یا جایگزینی باشد.

 

آموزش کارکنان

بسیاری از طرح‌ های PT به عنوان یکی از اهداف خود، ارائه اطلاعات در مورد روش‌ های اندازه‌ گیری، تفسیر داده‌ ها، تخصیص عدم قطعیت، و غیره هستند که از نتایج کلی در طرح PT ناشی می‌ شوند، یا توسط کارشناسانی که در ارزیابی چنین نتایجی دخیل هستند ارائه می‌ شوند. برخی از طرح های PT نقش آموزشی جامعی برای شرکت کنندگان واپراتورهای فردی دارند.

 

تبادل اطلاعات با ارائه دهنده PT

پس از صدور گزارش PT، آزمایشگاه‌ ها معمولاً این امکان را دارند که با فراهم کنندگانPT تماس بگیرند تا اطلاعات بیشتری در مورد نتایج یا توصیه‌ هایی در مورد علت احتمالی نتایج غیر رضایت‌ بخش به دست آورند. برخی از فراهم کنندگانPT همچنین “جلسات شرکت کنندگان” را برگزار می کنند که می تواند اطلاعات بسیار مفیدی را برای آزمایشگاه ها فراهم کند.

 

القای اعتماد به کارکنان، مدیریت و کاربران خارجی خدمات آزمایشگاهی

عملکرد موفقیت‌ آمیز در طرح PT می‌ تواند به کارکنان فردی و مدیران مستقیم آن ها اعتماد بیشتری را ارائه دهد. سایر مدیریت‌ ها، از جمله آن‌ هایی که تخصص فنی مربوطه ندارند، نیز می‌ توانند با عملکرد موفقیت‌ آمیز کارکنان خود، اغلب در زمینه‌ هایی که برای فعالیت‌ ها و مسئولیت‌ های سازمانشان اهمیت حیاتی دارند، دوباره اطمینان حاصل کنند.

کاربران خارجی خدمات آزمایشگاهی، از جمله مشتریان آن ها و طرف‌ هایی که تحت تأثیر نتیجه اندازه‌ گیری قرار می‌ گیرند، همچنین می‌ توانند وقتی آگاه شوند که آزمایشگاهی مایل است عملکرد خود را به طور منظم از طریق مشارکت PT ارزیابی کند، اطمینان بیشتری پیدا کنند.

 

عدم قطعیت اندازه گیری

نتایج آزمایشگاه از مشارکت آن در PT با احتیاط می تواند برای بررسی عدم قطعیت اندازه گیری ارزیابی شده استفاده شود، زیرا این عدم قطعیت باید با انتشار نتایج به دست آمده توسط آن آزمایشگاه در تعدادی دور PT سازگار باشد.

“رویکرد PT” در موارد خاص نیز می تواند برای ارزیابی عدم قطعیت استفاده شود. برای مثال، اگر از روش اندازه‌ گیری یکسانی توسط همه شرکت‌ کنندگان در طرح PT استفاده شود، انحراف استاندارد معادل تخمینی از تکرارپذیری است و در اصل می‌ تواند به همان شیوه‌ ای استفاده شود که انحراف استاندارد تکرار پذیری به‌ دست‌ آمده از یک ILC به منظور توصیف عملکرد روش اندازه گیری انجام شده است . نتایج حاصل از PT برای نمونه‌ گیری می‌ تواند برای ارزیابی عدم قطعیت اندازه‌ گیری ناشی از سوگیری بین نمونه‌ گیر  استفاده شود.

 

استفاده از اقلام PT به عنوان مواد کنترل کیفیت داخلی

در برخی از طرح‌ های PT، جایی که مواد ثابت و کافی در اختیار شرکت‌ کنندگان قرار می‌ گیرد، مواد استفاده نشده می‌ تواند به عنوان یک ماده QC برای نظارت بر عملکرد اندازه‌ گیری به عنوان بخشی از رویه‌ های IQC آزمایشگاه استفاده شود.

در صورت لزوم، مقادیر اختصاص داده شده برای آیتم PT ممکن است به عنوان مقادیر مرجع داخلی برای QC اندازه گیری، آموزش اپراتور و غیره مفید در نظر گرفته شوند.

تعیین دقت و/یا صحت اندازه گیری

بسته به طراحی، برخی از طرح‌ های PT در تعیین دقت (تکرارپذیری و تکرارپذیری) یا صحت نسبی روش‌ های اندازه‌ گیری مورد استفاده در طرح PT مفید خواهند بود. در بیشتر موارد، تعیین دقت و صحت روش های اندازه گیری هدف اولیه طرح PT نیست. برای دستیابی به این امر، اغلب به اطلاعات بیشتری نیاز است و ممکن است از ارائه دهنده PT بدست آید.

 

رضایت رگولاتورها و نهادهای اعتبار بخشی

عملکرد موفقیت‌ آمیز یک آزمایشگاه در طرح PT (یا تصحیح مؤثر مشکلات اندازه‌ گیری پس از یک عملکرد ناموفق) ممکن است به تنظیم‌ کننده‌ ها و نهادهای اعتبار بخشی نسبت به آزمایشگاه‌ هایی که داده‌ های آن‌ ها را تأیید می‌ کنند یا به‌ طور دیگری تشخیص می‌ دهند اطمینان داشته باشند. مزیت بارز آزمایشگاه ها تداوم جایگاه آن ها به عنوان سازمان های ذیصلاح است.

با این حال، مزایای داخلی برای آزمایشگاه‌ ها، کارکنان و مدیریت آن‌ ها، اگر آن ها PT را ابزاری حیاتی برای حفظ اطمینان و بهبود مستمر بدانند، صرف نظر از اینکه آیا آزمایشگاه برای اهداف اعتبار بخشی نیاز به مشارکت دارد یا خیر، باید بیشترین ارزش را داشته باشد.

استاندارد “17043 “ارزیابی انطباق-الزامات عمومی آزمون مهارت را بیان می کند.

برای راهنمایی بیشتر می توانید پست آزمون مهارت و مقایسه بین آزمایشگاهی: راهنمای نهایی ISO/IEC 17025″ را مطالعه نمایید.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *