لودر سایت

تفاوت بین LAB ، ANAB،A2LA و استاندارد 17025

 

تفاوت بین A2LA، ANAB، L-A-B و ISO 17025 چیست؟ A2LA مخفف American Association for Laboratory Accreditation است. در سال 1978 شروع به کار کرد و به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی فعالیت می کند. منبع:https://www.a2la.org/about

آن ها ترتیبات اعتباربخشی با:

مجمع بین المللی اعتباربخشی آزمایشگاهی (ILAC) ترتیبات شناسایی متقابل (MRA)

مجمع بین المللی اعتباربخشی (IAF) ترتیبات شناسایی چندجانبه (MLA)

ترتیبات شناسایی متقابل (MLA) همکاری اعتباربخشی آزمایشگاه آسیا و اقیانوسیه (APLAC)

ترتیبات شناسایی چندجانبه همکاری اعتباربخشی بین آمریکایی (IAAC)

A2LA یک استاندارد نیست. آنها یک نهاد اعتباربخشی شخص ثالث هستند.

آن ها خدمات اعتباربخشی را برای موارد زیر ارائه می دهند:

ISO/IEC 17025 برای آزمایشگاه‌ های آزمون/کالیبراسیون

ISO 15189 و CLIA برای آزمایشگاه های آزمونبالینی

ISO/IEC 17020 برای سازمان های بازرسی

ISO/IEC 17043 برای ارائه دهندگان آزمون مهارت

ISO/IEC 17065 برای مراجع صدور گواهی محصول

ISO 17034 برای تولید کنندگان مواد مرجع

L-A-B مخفف Laboratory Accreditation Bureau است. آن ها یک نهاد اعتباربخشی شخص ثالث هستند و اخیراً با ANAB ادغام شده اند. 

ANAB یکی از امضاکنندگان توافقنامه های شناسایی چندجانبه مجمع بین المللی اعتباربخشی (IAF) و همکاری بین المللی اعتباربخشی آزمایشگاهی (ILAC) است.

ANAB یک سازمان غیردولتی است که خدمات اعتباربخشی را به سازمان‌ های بخش دولتی و خصوصی ارائه می‌ کند و به طور مشترک تحت مالکیت موسسه ملی استاندارد آمریکا و انجمن کیفیت آمریکا است. منبع:http://www.anab.org/about-anab.

ANAB اعتباربخشی ISO/IEC 17025 آزمون، کالیبراسیون و آزمایشگاه های پزشکی قانونی، سازمان های بازرسی ISO/IEC 17020 و آژانس های بازرسی پزشکی قانونی را ارائه می دهد. ارائه دهندگان آزمون مهارت ISO/IEC 17043، تولید کنندگان مواد مرجع راهنمای ISO 34 و برنامه های خاص صنعت. ANAB همچنین مراجع صدور گواهینامه ISO/IEC 17021 را برای موارد زیر تأیید می کند:

 

 • سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001
 • سیستم های مدیریت زیست محیطی ISO 14001
 • سیستم های مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO 13485
 • سیستم های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO/IEC 20000-1
 • سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000
 • سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001
 • سیستم های مدیریت امنیت زنجیره تامین ISO 28000
 • سیستم های مدیریت انرژی ISO 50001
 • سیستم های مدیریت دارایی ISO 55001
 • سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ANSI/AIHA Z10، CSA Z1000 و BS OHSAS 18001
 • ICOP هوافضا
 • سیستم های مدیریت کیفیت SN 9001
 • سیستم های مدیریت کیفیت TL 9000
 • استاندارد عملیاتی صنعت بازیافت
 • AS6081 برای جلوگیری از تقلب
 • ASIS SPC.1، ASIS/BSI BCM.01، BS 25999-2، و NFPA 1600 PS-Prep 
 • آغاز جنگلداری پایدار
 • سیستم مزارع درختی آمریکا
 • سیستم های مدیریت کیفیت  BA 9001
 • منبع یابی اخلاقی SQFI
 • سیستم های مدیریت شرکت امنیتی خصوصی
 •  

ANAB یک استاندارد نیست. آن ها یک نهاد اعتباربخشی شخص ثالث هستند.

ISO 17025 استاندارد بین المللی شناخته شده برای کالیبراسیون است. اگر می خواهید یک کالیبراسیون معتبر داشته باشید، باید ISO 17025 را استقرار دهید نه A2LA، L-A-B یا ANAB.

نقش نهادهای بین المللی ذکر شده در بالا این است که اطمینان حاصل کنند که نهادهای اعتباربخشی شخص ثالث ارزیابی های بی طرفانه و عینی از خدمات کالیبراسیون را ارائه می دهند. بله، خدمات اعتباربخشی شخص ثالث توسط نهادهای بین المللی برای انطباق ممیزی می شوند.

 

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *