لودر سایت

مثال‌های ارائه‌شده برای نشان دادن راه‌هایی برای اجرای سیاست‌های A2LA برای تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری برای روش‌هایی است که از شمارش برای تعیین تعداد کلنی‌ها در یک نمونه آزمایشی استفاده می‌کنند.در این راهنما عدم قطعیت شمارش میکروبیولوژیکی با اراده مثال هایی مورد بررسی قرار می گیرد.  این مثال ها برای تمام روش های کمی میکروبیولوژیکی، از جمله شمارش صفحات و MPN اعمال می شود که تا حد امکان از مفاهیم مرسوم برای تخمین عدم قطعیت استفاده می کنند، اما تنها روش های ممکن برای تعیین عدم قطعیت روش های شمارش نیستند. این نمونه‌ها بر اساس 20 نقطه داده هستند، اما مجموعه داده‌های بزرگ‌تر تخمین‌های قابل اعتمادتری تولید می‌کنند و مجموعه داده‌های کوچک‌تر ممکن است با احتیاط مورد استفاده قرار گیرند. ضریب پوشش به دست آمده از جداول t Student باید برای تخمین عدم قطعیت گسترده برای مجموعه داده های کوچکتر استفاده شود. برای هر یک از این مثال‌ها، برای سهولت محاسبه، از نتیجه log base 10 به جای گزارش نرمال استفاده شد. تبدیل به لاگ پایه 10 به دلیل ماهیت اندازه گیری (واحدهای تشکیل کلونی یا CFU)، که به صورت نمایی تولید می شود و طرح رقت که با رقت سازی سریال تعیین می شود، ضروری است.

دانلود سند Guidelines for Estimating Uncertainty for Microbiological Counting Methods 

مثال 1: تکرارپذیری برای نمونه های کنترل آزمایشگاهی
این روش استفاده از “تکرار پذیری” را برای تخمین عدم قطعیت برای همان نوع ماتریس نمونه تحلیل شده نشان می دهد. این تکنیک منابع مختلفی از عدم قطعیت را به تصویر می‌کشد که می‌تواند نمونه‌های معمول مشتری را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا «تکرارها» به‌طور مستقل تحت هرچه بیشتر شرایط مختلف ممکن است که معمولاً در یک آزمایشگاه اتفاق می‌افتد. این روش تکنیک‌های توصیه‌شده در ISO TS19036 را ارائه می‌کند: “میکروبیولوژی غذاها و مواد غذایی – دستورالعمل‌هایی برای تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری برای تعیین‌های کمی”

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *