لودر سایت

مقادیر کاربردی آزمون F

جهت بررسی نتایج آزمون های f tets می تواند از مقادیر بحرانی آزمون F در سطح 5 درصد مطابق با جدول زیر استفاده نمایید.

در موارد زیادی مقایسه انحراف معیارها، یعنی خطاهای تصادفی دو دسته از داده ها نیز حائز اهمیت
است. همانند بررسی میانگین ها، این مقایسه می تواند به دو صورت انجام گیرد. یکی اینکه ممکن است ما بخواهیم دقیق تر
بودن روش A از روش B را بیازمائیم )یعنی یک آزمون یک جانبه یا یک طرفه(. دیگر اینکه بخواهیم متفاوت بودن دو روش A
و B را بررسی کنیم ) یعنی یک آزمون دو جانبه یا دو طرفه(. مثال اگر بخواهیم دقیق تر بودن یک روش تجزیه ای جدید از یک
روش استاندارد را بیازماییم، یک آزمون یک جانبه بکار خواهیم گرفت , سپس با استفاده از مقادیر کاربردی آزمون F درستی آزمون را بررسی کی نماییم

جدول f test

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *