لودر سایت

کمیت ، ویژگی یک پدیده، جسم یا ماده است که ممکن است با توجه به مرجع به صورت نتیجه عددی بوده و به کمیت نسبت داده شود.
مرجع می تواند یک واحد اندازه گیری، یک روش اندازه گیری، یا یک ماده مرجع باشد. برای مثال، جرم یک جسم کمیتی است که خاصیت آن جسم است و می توان آن را با توجه به واحد اندازه گیری عددی، یعنی کیلوگرم، نسبت داد. .

سختی خاصیت یک ماده است که می توان با اشاره به یک روش خاص، به عنوان مثال مقیاس راکول، عددی را به آن اختصاص داد. مقادیر سختی یک ماده (مقدار یکسان) در مقیاس های راکول و ویکرز متفاوت خواهد بود و از این رو به روش بستگی دارد. مقدار سختی ممکن است از نظر مواد نیز بیان شود، اگر در مقیاس mho بیان شود. ماده مرجع، در این مورد، الماس با ارزش 10 در مقیاس mho است.
مقادیر بسیار زیادی مانند طول، جرم، حجم، شتاب، تکانه، بار الکتریکی، جریان و اندوکتانس و پتانسیل وجود دارد. با این حال، بیشتر آنها به هم مرتبط هستند. از این رو، تعداد بسیار کمتری از کمیت ها برای نشان دادن همه کمیت های دیگر مورد نیاز است.

منبع:عدم قطعیت اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *