لودر سایت

مجموعه ای از کمیت های پایه است که هر کمیت دیگر را می توان بر حسب کمیت پایه یا ترکیب آنها بیان کرد. به عنوان مثال، تمام کمیت های مکانیکی را می توان بر حسب جرم، طول و زمان بیان کرد.

سیستم بین المللی واحدها بر پایه هفت کمیت پایه یعنی جرم، طول، زمان، جریان الکتریکی، دما، شدت روشنایی و مول استوار است.
مقادیر پایه با نمادهای مربوطه و نمادهای ابعاد آنها، همانطور که در سیستم بین المللی واحدها اتخاذ شده است، در جدول زیر آورده شده است.

کمیت های فرعی

یک کمیت در سیستم کمیت ها که بر حسب کمیت های پایه تعریف می شود، به عنوان کمیت فرعی شناخته می شود. برای مثال، سرعت نسبت طول و زمان است، در حالی که انرژی جنبشی حاصل ضرب جرم جسم متحرک و مجذور سرعت آن است.

منبع:عدم قطعیت اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *