لودر سایت

غالباً کمیت تحت اندازه‌گیری را اندازه ده می نامند (کمیت خاص مشمول اندازه‌گیری).
کمیت خاص: کمیت به معنای کلی گرفته می شود، برای مثال طول، جرم، دما، مقدار ماده. کمیت به طور کلی در طبیعت مانند انرژی عمومی است. ممکن است مکانیکی، الکتریکی یا نور باشد. در میان انرژی مکانیکی ممکن است انرژی جنبشی یا پتانسیلی باشد.
به این صورت که کمیت با یک جسم خاص مرتبط است، مثلاً طول یک میله معین، جرم یک جسم خاص، یا غلظت الکل در یک مخلوط معین. کمیت به طور کلی مستقل از سیستم واحدهای اندازه گیری است. کمیت خاص، مقدار کمی انرژی یک جسم یا سیستم خاص با اشاره به یک سیستم اندازه گیری است.

مقدار واقعی یک مقدار

مقداری که کمیت کاملاً تعریف شده را در لحظه اندازه گیری مشخص می کند به عنوان مقدار واقعی شناخته می شود. که مقداری است که جز در مواردی که واحدهای پایه تعریف می شوند، دست یافتنی نیست.

به عنوان مثال: مقدار واقعی مقدار جرم نمونه اولیه بین المللی ، یک کیلوگرم است. لطفاً به یاد داشته باشید، این مقدار اندازه گیری شده نیست، بلکه فقط یک مقدار توافق شده بین المللی برای آن پلاتین ایریدیوم خاص است. مشابه این مورد برای مقدار کمی سرعت نور در خلاء است. وقتی به آزمایش می رسیم، بهترین مقدار واقعی کمیت است
فرض بر این است که مقدار میانگین کمیت که بارها اندازه گیری شده، مقدار کمیت اندازه گیری شده در طول مدت آزمایش ثابت بوده است. این مقدار اغلب به عنوان مقدار واقعی متعارف نامیده می شود.

منبع:عدم قطعیت اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *