لودر سایت

در توزیع احتمال مثلثی، احتمال وجود مقدار واقعی در مقدار بیان شده (مرکز توزیع) حداکثر است و احتمال به طور یکنواخت از مقدار بیان شده به بیرون (کرانه های توزیع) کاهش می یابد و در انتهای نقطه محدوده صفر می شود. با در نظر گرفتن مقدار واقعی به عنوان مبدأ و نیمه دامنه به عنوان +_a، احتمال توزیع مقدار واقعی به طور یکنواخت از -a به مقدار مرکزی افزایش می‌یابد، در مقدار اعلام شده حداکثر می‌شود و به طور یکنواخت تا +a به صفر کاهش می‌یابد.

از نظر ریاضی تابع احتمال مثلثی Fx به صورت زیر تعریف می شود:

میانگین تابع احتمال مثلثی به صورت زیر داده شده است:

تابع توزیع مثلثی

واریانس 2 توزیع مثلثی

در اینجا ، چون میانگین دوباره صفر است، x2 مجذور انحراف از میانگین است. انتگرال در محدوده ای که Fx غیر صفر است گرفته می شود که به ما می دهد

بنابراین عدم قطعیت استاندارد، که برابر با انحراف معیار است، برابر است با:

منبع توزیع احتمال مثلثی:عدم قطعیت اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *