لودر سایت

بگذارید دو مجموعه اندازه گیری با پسوندهای 1 و 2 را جهت بررسی انحراف استاندارد دو میانگین در نظر بگیریم.
اجازه دهید n1 نتیجه اندازه گیری در روز اول در نظر گرفته شود و n2 تعداد نتایج اندازه گیری تکراری باشد، سپس میانگین و واریانس دو مجموعه به صورت زیر داده می شود.

در اینجا n1، n2 تعداد نتایج اندازه گیری، v1,v2 درجه آزادی و s1، s2 به ترتیب انحراف معیار دو مجموعه هستند.
همانطور که در بالا ذکر شد، هر دو مجموعه از نتایج اندازه گیری ساخته شده است. بر روی ابزارهای مشابه، تحت شرایط محیطی یکسان؛ از این رو باید یک انحراف استاندارد مشترک داشته باشد. بهترین تخمین این انحراف استاندارد با استفاده از داده های هر دو مجموعه توسط فرمول:

یعنی sv جذر میانگین وزنی مربع های s1 و s2 است. برآورد انحراف معیار دو میانگین به ترتیب برابر خواهد بود با:

بنابراین، برآورد انحراف معیار از تفاوت این دو میانگین خواهد بود با:

منبع انحراف استاندارد دو میانگین: عدم قطعیت اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *