لودر سایت

جهت برآورد میانگین اندازه گیری در مورد اندازه گیری های مکرر، تخمین y ممکن است به دو روش به دست آید:

1-میانگین تمام کمیت های ورودی یافته و مقادیر آنها را در تابع جایگزین می شود که به این صورت بیان می شود:

2-برای هر مجموعه از n مقدار اندازه گیری کمیت های ورودی، مقدار تخمینی y را یافته و سپس میانگین m مقادیر تخمینی y را بیابید. m تعداد مجموعه ای از n کمیت ورودی اندازه گیری شده است که به این به صورت بیان می شود

روش اول در صورتی قابل اجرا است که مقادیر ورودی مستقل از یکدیگر بوده و تحت تأثیر شرایط محیطی قرار نگیرند یا به دلیل تغییر شرایط محیطی اصلاحات مناسبی اعمال شود.

روش دوم برای کمیت های ورودی، که وابسته هستند و تحت تاثیر کمیت هایی از جمله شرایط محیطی هستند، قابل استفاده است. اگر مقدار خروجی Y تابعی غیر خطی از کمیت های ورودی باشد، روش دوم ترجیح داده می شود. زمانی که Y یک تابع خطی از مقادیر ورودی باشد، دو روش معادل یکدیگر هستند.

منبع : عدم قطعیت اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *