لودر سایت

اجازه دهید یک مورد از اندازه گیری جرم یک استاندارد جرم 1 کیلوگرمی را در نظر بگیریم. مشاهدات پس از تصحیحات و سایر اصلاحات جهت بررسی عدم قطعیت استاندارد در جدول زیر آورده شده است

uncertainty

پارامترهای مختلف جهت بررسی عدم قطعیت استاندارد به شرح زیر است:

بهترین تخمین برای جرم کیلوگرم 1000.000072 گرم است

اطلاعات در مورد درجات آزادی برای تخمین عدم قطعیت گسترده میانگین با سطح اطمینان برای یک کمیت ورودی داده شده و همچنین برای تخمین درجات مؤثر آزادی veff برای چند کمیت ورودی مورد نیاز است.

در اینجا می بینیم که برای داشتن یک تخمین معقول از عدم قطعیت نوع A، باید تعداد زیادی مشاهدات انجام شود. در یک آزمایشگاه کالیبراسیون انجام چنین تعداد مشاهدات در یک نقطه کالیبراسیون امکان پذیر نیست. معمولاً مشاهدات کمتری که 3 یا حداکثر 5 مورد است، گرفته شده است. در چنین حالتی عدم قطعیت uA پر از نوسانات آماری است. نویسنده روشی را برای هموارسازی این نوسانات آماری پیشنهاد کرده است. روش ادغام تعداد بیشتری از واریانس های ابزار یا روش اندازه گیری است. روش در قسمت زیر توضیح داده شده است.

منبع : عدم قطعیت اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *