لودر سایت

واریانس ادغام شده، میانگین حسابی تعدادی از واریانس ها است که درجات آزادی مربوط به آنها مورد توجه قرار می گیرد.

اگر s1^2، s2^2، s3^2 …… sk^2 تخمینی از واریانس ها و n1، n2، n3، …، nk درجات آزادی مربوط به آنها باشند، آنگاه واریانس تلفیقی S2 به صورت زیر داده می شود.

عدم قطعیت استاندارد uA=S

منبع : عدم قطعیت اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *