لودر سایت

با دانستن واریانس ترکیبی یک ابزار، حداکثر خطا مجاز آن ممکن است ثابت شود. برای یک ابزار، حداکثر خطا مجاز به هیچ وجه نباید کمتر از انحراف معیار آن باشد. ابزاری که حداکثر خطای مجاز آن نزدیک به تکرارپذیری آن باشد، ارزش عملی ندارد. به عنوان مثال، دو برابر مقدار انحراف معیار ممکن است مقدار معقولی از حداکثر خطای مجاز دستگاه باشد و بالعکس. یعنی انحراف معیار هر ابزاری نباید از نصف حداکثر خطای مجاز آن بیشتر باشد.
اگر واریانس ترکیبی متناسب با مقدار ورودی باشد، حداکثر حد ممکن است در همان نسبت باشد. این یکی از دلایلی است که نشان می دهد حداکثر خطاها به جای واحدهای مطلق به درصد داده می شود.

منبع : عدم قطعیت اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *