لودر سایت

واژه شناسی سیستم اندازه گیری، بحث در مورد تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری می تواند بدون مجموعه ای از اصطلاحات مشخص برای اشاره به ویژگی های آماری رایج و عناصر مرتبط سیستم اندازه گیری گیج کننده و گمراه کننده شود. این بخش خلاصه ای از این اصطلاحات را که در این راهنما استفاده می شود ارائه می دهد.

اندازه گیری به عنوان «تخصیص اعداد [یا مقادیر] تعریف می شود.
به اشیاء مادی برای نشان دادن روابط بین آنها با توجه به ویژگی های خاص.” این تعریف برای اولین بار توسط سی آیزنهارت (1963) ارائه شد. فرآیند تخصیص اعداد به عنوان فرآیند اندازه گیری و مقدار اختصاص داده شده به عنوان مقدار اندازه گیری تعریف می شود.

گیج هر وسیله ای است که برای اندازه گیری استفاده می شود. اغلب برای اشاره به دستگاه های مورد استفاده شامل گیج های برو/نرو استفاده می شود.(همچنین به استاندارد ASTM E456-96 مراجعه کنید).
سیستم اندازه‌گیری مجموعه‌ای از ابزارها یا گیج‌ها، استانداردها، عملیات، روش‌ها، تجهیزات، نرم‌افزار، پرسنل، محیط و مفروضاتی است که برای تعیین کمیت یک واحد اندازه‌گیری یا تثبیت ارزیابی ویژگی مشخصه مورد اندازه‌گیری استفاده می‌شود. فرآیند کاملی که برای به دست آوردن اندازه گیری ها استفاده می شود.
از این تعاریف نتیجه می شود که یک فرآیند اندازه گیری ممکن است به عنوان یک فرآیند تولیدی در نظر گرفته شود که اعداد (داده) را برای خروجی خود تولید می کند.
مشاهده یک سیستم اندازه گیری از این طریق مفید است زیرا به ما این امکان را می دهد که تمام مفاهیم، فلسفه و ابزارهایی را که قبلاً مفید بودن خود را در حوزه کنترل فرآیندهای آماری نشان داده اند، به کار ببریم.

منبع واژه شناسی سیستم اندازه گیری: آنالیز سیستم های اندازه گیری

.

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *