لودر سایت

اغلب عملیات تولیدی از یک قطعه واحد در ابتدای روز استفاده می کنند تا تأیید کنند که فرآیند هدفمند است. اگر قطعه اندازه گیری شده خارج از هدف باشد، فرآیند تنظیم می شود. بعداً در برخی موارد قسمت دیگری اندازه گیری می شود و دوباره ممکن است روند تنظیم شود. دکتر دمینگ از این نوع اندازه گیری و تصمیم گیری به عنوان دستکاری یاد کرد.(آزمایش قیف)

وضعیتی را در نظر بگیرید که وزن یک پوشش فلز گرانبها روی یک قطعه تا هدف 5.00 گرم کنترل می شود. فرض کنید که نتایج حاصل از ترازو مورد استفاده برای تعیین وزن +-0.20 گرم متفاوت است، اما این مشخص نیست زیرا تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری هرگز انجام نشده است. دستورالعمل‌های عملیاتی از اپراتور می‌خواهد که وزن را در هنگام نصب و هر ساعت بر اساس یک نمونه بررسی کند. اگر نتایج فراتر از فاصله 4.90 تا 5.10 گرم باشد، اپراتور باید دوباره فرآیند را تنظیم کند.

در هنگام راه اندازی، فرض کنید فرآیند با 4.95 گرم کار می کند اما به دلیل خطای اندازه گیری، اپراتور 4.85 گرم را مشاهده می کند. طبق دستورالعمل اپراتور تلاش می کند تا فرآیند را تا 0.15 گرم تنظیم کند. اکنون این فرآیند با وزن 5.10 گرم برای یک هدف در حال اجرا است. هنگامی که اپراتور این بار تنظیمات را بررسی می کند، 5.08 گرم مشاهده می شود بنابراین فرآیند اجازه اجرا می شود. تعدیل بیش از حد فرآیند باعث ایجاد تنوع شده است و همچنان ادامه خواهد داشت.

این یک نمونه از آزمایش قیف است که دکتر دمینگ برای توصیف اثرات دستکاری استفاده کرد. خطای اندازه گیری فقط مشکل را تشدید می کند.

چهار قانون آزمایش قیف عبارتند از:

قانون 1: هیچ تغییری انجام ندهید یا اقدامی انجام ندهید مگر اینکه فرآیند ناپایدار باشد.

قانون 2: فرآیند را به مقدار مساوی و در جهت مخالف با جایی که فرآیند آخرین اندازه گیری شده بود تنظیم کنید.
قانون 3: فرآیند را به هدف بازنشانی کنید. سپس فرآیند را به مقدار مساوی و در جهت مخالف هدف تنظیم کنید.
قانون 4: فرآیند را تا نقطه آخرین اندازه گیری تنظیم کنید.

دستورالعمل راه اندازی برای فرآیند فلز گرانبها نمونه ای از قانون 3 است. قوانین 2، 3 و 4 به تدریج تنوع بیشتری را اضافه می کنند. قانون 1 بهترین انتخاب برای ایجاد حداقل تغییرات است.

نمونه های دیگر از آزمایش قیف عبارتند از:
 کالیبراسیون مجدد گیج ها بر اساس محدودیت های دلخواه – یعنی محدودیت هایی که منعکس کننده تغییرپذیری سیستم اندازه گیری نیستند. (قانون 3)
تسلط مجدد بر سیستم اندازه گیری کنترل فرآیند پس از تعداد دلخواه استفاده بدون هیچ نشانه یا سابقه تغییر (علت خاص). (قانون 3)
 جبران خودکار فرآیند را بر اساس آخرین قسمت تولید شده تنظیم می کند. (قانون 2)
 آموزش در حین کار (OJT) که در آن کارگر A کارگر B را آموزش می دهد و بعداً کارگر C را بدون مواد آموزشی استاندارد آموزش می دهد. مشابه بازی “دفتر پست”. (قانون 4)
قطعات اندازه‌گیری می‌شوند، مشخص می‌شوند که خارج از هدف هستند، اما هنگامی که بر روی نمودار کنترل رسم می‌شوند، فرآیند ثابت نشان داده می‌شود – بنابراین، هیچ اقدامی انجام نمی‌شود. (قانون 1)

منبع : آنالیز سیستم های اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *