لودر سایت

Gage R&R تخمینی از تنوع ترکیبی تکرارپذیری و تجدید پذیری است. به روشی دیگر، GRR واریانس برابر با مجموع واریانس های درون سیستمی و بین سیستمی است.

حساسیت در GRR

حساسیت کوچکترین ورودی است که منجر به یک سیگنال خروجی قابل تشخیص (قابل استفاده) می شود. پاسخگویی سیستم اندازه گیری به تغییرات در ویژگی اندازه گیری شده است. حساسیت با طراحی گیج، کیفیت ذاتی (OEM)، تعمیر و نگهداری در حین کار، و شرایط عملیاتی ابزار و استاندارد تعیین می شود. همیشه به عنوان یک واحد اندازه گیری گزارش می شود.

عوامل موثر بر حساسیت عبارتند از:
 تاثیر رطوبت بر تجهیز
 مهارت اپراتور
 تکرارپذیری دستگاه اندازه گیری
 قابلیت ارائه عملیات بدون رانش
 شرایطی که در آن ابزار مورد استفاده قرار می گیرد مانند هوای محیط، خاک، رطوبت

پایداری

پایداری تفاوت در تنوع اندازه گیری های انجام شده در طول زمان است. ممکن است در طول زمان به عنوان تکرار پذیری در نظر گرفته شود.

عواملی که بر پایداری تأثیر می گذارند، دلایل خاصی برای تغییرات هستند مانند:
 دمای قطعات
 گرم کردن تجهیزات الکترونیکی
 تجهیزات فرسوده

یکنواختی

یکنواختی تفاوت در تغییرات در محدوده عملکرد گیج است. ممکن است به عنوان همگنی (یکسانی) تکرارپذیری در اندازه در نظر گرفته شود.
عوامل موثر بر یکنواختی عبارتند از:
 فیکسچر به اندازه های کوچکتر/بزرگتر اجازه می دهد تا موقعیت متفاوتی داشته باشند
 خوانایی ضعیف در مقیاس
 اختلاف منظر در خواندن

منبع GRR: آنالیز سیستم های اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *