لودر سایت

به غیر از تحلیل نمودار کنترل نرمال، هیچ تحلیل عددی یا شاخص خاصی برای بررسی پایداری وجود ندارد. اگر فرآیند اندازه‌گیری پایدار باشد، می‌توان از داده‌ها برای تعیین انحراف سامانه اندازه‌گیری استفاده کرد. همچنین، انحراف معیار اندازه‌گیری‌ها ممکن است به عنوان تقریبی برای تکرارپذیری سامانه اندازه‌گیری استفاده شود. این مقدار با مقدار فرآیند قابل مقایسه است و مشخص می‌کند که تکرارپذیری سامانه اندازه‌گیری برای کاربردهای مورد نظر مناسب است

طراحی آزمایش‌ها یا سایر تکنیک‌های حل مسئله تحلیلی ممکن است برای تعیین عوامل اصلی عدم ثبات سیستم اندازه‌گیری مورد نیاز باشد.

مثال – بررسی پایداری

برای تعیین اینکه آیا پایداری یک ابزار اندازه‌گیری جدید قابل قبول است یا خیر، تیم بررسی فرآیند، بخشی را نزدیک به وسط محدوده فرآیند تولید انتخاب می کند. این قسمت برای تعیین مقدار مرجع که 6.01 است به آزمایشگاه اندازه گیری ارسال می گردد. تیم کاری این قسمت را 5 بار به مدت چهار هفته (20 زیر گروه) اندازه گیری می کند. پس از جمع‌آوری تمام داده‌ها، نمودارهای X & R رسم می گردند:

تجزیه و تحلیل نمودارهای کنترل نشان می دهد که فرآیند اندازه گیری پایدار است زیرا هیچ اثر علت خاصی قابل مشاهده نیست.

منبع  : آنالیز سیستم های اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *