لودر سایت

نمودار میانگین , میانگین قرائت های متعدد توسط هر ارزیاب در هر قسمت توسط ارزیاب با شماره قطعه به عنوان شاخص ترسیم می شود که می تواند به تعیین سازگاری بین ارزیاب ها کمک کند.

میانگین کل و حدود کنترل تعیین شده با استفاده از محدوده میانگین نیز رسم شده است. نمودار میانگین به دست آمده نشانه ای از “قابلیت استفاده” سیستم اندازه گیری را ارائه می دهد.

منطقه در محدوده کنترل نشان دهنده حساسیت اندازه گیری (“نویز”) است. از آنجایی که گروهی از قطعات مورد استفاده در مطالعه نشان دهنده تغییرات فرآیند است، تقریباً نیمی یا بیشتر از میانگین ها باید خارج از محدوده کنترل باشد. اگر داده‌ها این الگو را نشان می‌دهند، سیستم اندازه‌گیری باید برای تشخیص تغییرات قسمت به قسمت کافی باشد و سیستم اندازه‌گیری می‌تواند اطلاعات مفیدی برای تجزیه و تحلیل و کنترل فرآیند ارائه دهد. اگر کمتر از نیمی از محدوده کنترل خارج شود، یا سیستم اندازه‌گیری فاقد ریزنگری مؤثر کافی باشد یا نمونه، تنوع فرآیند مورد انتظار را نشان نمی‌دهد.

بررسی نمودارها نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد سیستم اندازه‌گیری تبعیض کافی برای فرآیندهای با تنوع توصیف شده توسط قطعات نمونه را دارد. هیچ تفاوتی بین ارزیاب ها به آسانی قابل آشکار شدن نمی باشد.

منبع: آنالیز سیستم های اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *