لودر سایت

هیستوگرام نرمال شده ، نمودار هیستوگرام نموداری است که توزیع فراوانی خطای گیج ارزیاب هایی را که در مطالعه شرکت کرده اند را نشان می دهد. همچنین توزیع فرکانس ترکیبی آنها را نشان می دهد.

اگر مقادیر مرجع موجود باشد:

خطا = مقدار مشاهده شده – مقدار مرجع

در غیر این صورت:

مقدار نرمال شده= مقدار مشاهده شده – قسمت میانگین

نمودار هیستوگرام یک نمای کلی بصری سریع از نحوه توزیع خطا ارائه می دهد. مسائلی مانند وجود سوگیری یا عدم سازگاری در اندازه گیری های انجام شده توسط ارزیابان، حتی قبل از تجزیه و تحلیل داده ها قابل شناسایی هستند.

تجزیه و تحلیل هیستوگرام ها، نمودارهای خطا را تقویت می کند. آنها همچنین نشان می دهند که فقط ارزیاب B شکل متقارن دارد. که ممکن است نشان دهد که ارزیاب های A و C در حال معرفی یک منبع سیستماتیک از تغییرات هستند که منجر به بایاس می شود.

هیستوگرام نرمال شده

منبع  : آنالیز سیستم های اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *