لودر سایت

اندازه گیری منفرد در هر چرخه

کاربرد مطالعات پایداری

الف)مطالعات پایداری سیستم های اندازه گیری که در آن قطعه توسط فرآیند اندازه گیری تغییر نمی کند. یعنی سیستم‌های اندازه‌گیری که غیرمخرب هستند و برای قطعات (نمونه‌هایی) با:
 خواص استاتیک، یا
 خواص پویا (در حال تغییر) که تثبیت شده است.
ب) مدت زمان ماندگاری مشخصه مشخص است و فراتر از مدت مورد انتظار مطالعه است. به عنوان مثال، مشخصه اندازه گیری شده در طول دوره مورد انتظار استفاده تغییر نمی کند.

مفروضات

 سیستم اندازه گیری شناخته شده است (مستند) که دارای یک پاسخ خطی در محدوده مورد انتظار مشخصه (ویژگی) است.
 قطعات (نمونه ها) محدوده مورد انتظار تغییرات فرآیند مشخصه را پوشش می دهند.

تجزیه و تحلیل با استفاده از نمودارهای X و mR:

 تعیین ثبات سیستم اندازه گیری:
 نقاط ترسیم شده را با حدود کنترل مقایسه کنید
 به دنبال روندها باشید (فقط نمودار x)

(خطای اندازه گیری کل) را با تخمین تکرارپذیری E از یک مطالعه تغییرپذیری مقایسه کنید.


اگر مقدار مرجع شناخته شده باشد، بایاس را تعیین کنید:

منبع مطالعات پایداری  : آنالیز سیستم های اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *