لودر سایت

اگر پراکندگی سیستم اندازه‌گیری قابل قبول نباشد (بیش از 30%)، روشی وجود دارد که می‌توان از آن برای کاهش پراکندگی تغییرات تا حد قابل قبولی استفاده کرد تا زمانی که بهبود سیستم اندازه‌گیری انجام شود. تغییرات غیرقابل قبول ممکن است با انجام چندین خوانش اندازه گیری مستقل (غیر همبسته) آماری از مشخصه بخش مورد ارزیابی، تعیین میانگین این اندازه گیری ها و جایگزین کردن مقدار عددی نتیجه جایگزین، اندازه گیری منحصر به فرد را کاهش داد. البته این روش زمان‌بر خواهد بود، اما تا زمانی که بهبودی در سیستم اندازه‌گیری صورت نگیرد (یعنی طراحی مجدد یا خرید یک سیستم جدید) یک جایگزین (با تایید مشتری) است. این روش جایگزین به شرح زیر است:

1) تعداد قرائت های متعدد مورد نیاز برای رسیدن به سطح قابل قبولی از تغییرات را تعیین کنید.
2) از روش مطالعه گیج پیروی کنید.

مثال:
برای مثال شرکت XYZ، درصد تغییرات GRR تلورانس 25.5٪ است، با گسترش 6 سیگما برابر با 0.24 است. مشتری می خواهد این رقم را به حداقل 15 درصد کاهش دهد که معادل 6 سیگما گسترش 0.14 خواهد بود.

برای تعیین تعداد قرائت‌های چندگانه مورد نیاز برای برآورده کردن معیارهای 15 درصدی مورد نظر، ابتدا باید فهمید که توزیع اندازه‌گیری‌های منحصر به فرد و میانگین دارای مقدار عددی میانگین یکسانی است. ثانیاً واریانس توزیع میانگین ها برابر است با واریانس توزیع تقسیم بر حجم نمونه. با درک این رابطه همانطور که در زیر نشان داده شده است، می توان تعداد خوانش های متعدد مورد نیاز را تعیین کرد.

می توان به صورت تقریبی تخمین زد:

بنابراین، 3 قرائت چندگانه روی مشخصه قطعه، تغییرات کل سیستم اندازه‌گیری را تقریباً به 0.14 و %GRR را به 15% کاهش می‌دهد.
این روش باید به عنوان یک مرحله موقت در نظر گرفته شود تا زمانی که پیشرفت های دیگری در سیستم اندازه گیری انجام شود که باید فقط با توافق مشتری استفاده شود.

منبع کاهش پراکندگی  : آنالیز سیستم های اندازه گیری

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *