لودر سایت

نواحی نزدیک به حدود مشخصات که در آن انطباق یا عدم انطباق به دلیل گستره عدم قطعیت اندازه گیری را نمی توان به وضوح تعیین کرد (شکل 1). هنگامی که نتیجه اندازه گیری Y (مقدار کمیت اندازه گیری شده yi با عدم قطعیت اندازه گیری گسترش یافته UMP) شامل یکی از حدود مشخصات باشد، انطباق یا عدم انطباق را نمی توان اثبات کرد (شکل 4).

انطباق

نکته 1: گستره ی عدم قطعیت با حدود مشخصات متقارن است.
نکته 2: در نتیجه، نمونه ها به صورت خودکار قابل قبول و یا رد نیستند. برای چنین “موارد بن بست”، توصیه می شود از قانون زیر پیروی کنید:

عدم قطعیت اندازه گیری را کاهش دهید و در نتیجه گستره عدم قطعیت را کاهش دهید تا انطباق یا عدم انطباق به وضوح نشان داده شود.

توافق متقابل بین مشتریان و تولید کنندگان:

شکل 4: انطباق یا عدم انطباق با رواداری قابل اثبات است

مرجع: VDA

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *