لودر سایت

رویه های شناخته شده برای تجزیه و تحلیل قابلیت سیستم های اندازه گیری و فرآیندهای اندازه گیری در یک دوره از چند دقیقه تا چند ساعت انجام می شود. با این حال، نتایج فقط “نتیجه گیری کوتاه مدت” هستند و هیچ اطلاعاتی در مورد رفتار بلند مدت مقادیر تعیین شده را ارائه نمی دهند.

برای به دست آوردن اطلاعات عمیق، بازرسی های مورد نیاز باید چندین بار در یک دوره معقول و قابل توجه انجام شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد تخمین مولفه های عدم قطعیت جدول زیر خصوص قابلیت فرآیند را ببینید.

جدول زیر یادداشت ها و پیشنهادهایی را همراه با مراجع مرتبط در مورد چگونگی تعیین عدم قطعیت های استاندارد از ضریب تأثیر مربوطه ارائه می دهد.

مرجع قابلیت فرآیند اندازه گیری : VDA

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *