لودر سایت

ویژگی اسمی، ویژگی یک پدیده، جسم یا ماده، که در آن ویژگی اندازه ای ندارد (VIM 1.30)

تعریف فعلی کمیت به وضوح ویژگی هایی را که اگرچه حاوی اطلاعات ارزشمندی هستند، اما تنها با کلمات قابل توصیف هستند را توصیف نمی کند. به عنوان مثال می توان به رنگ یک آزمایش نقطه ای در شیمی (مثلاً آزمایش شیف برای آلدئیدها) و توالی های مولکولی (مانند اسیدهای آمینه در یک پلی پپتید، نوکلئوتیدها در یک قطعه DNA) اشاره کرد. با این حال، چنین ویژگی‌های مهمی که هیچ اندازه ای ندارند، در VIM3 تأیید شده و با اصطلاح ویژگی اسمی توصیف می‌شوند. در شیمی تجزیه اصطلاح تحلیل کیفی اغلب برای توصیف بررسی خواص اسمی استفاده می شود.
اندازه گیری یک کمیت امکان پذیر است، در حالی که به دست آوردن اطلاعات در مورد یک ویژگی اسمی اندازه گیری نیست. اصطلاح آزمایش مناسب تر می باشد. با این حال، در استاندارد ISO 15189 اصطلاح “بررسی” هم برای تعیین مقادیر اسمی مقادیر و هم برای اندازه گیری استفاده می شود.

مرجع: Terminology in Analytica Measurement Introduction to VIM 3

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *