لودر سایت

مقدار کمیت مرجع , مقدار کمی که به عنوان مبنایی برای مقایسه با مقادیر از همان نوع استفاده می شود.

بسیاری از انواع مختلف مواد و دستگاه ها ممکن است یک مقدار کمیت مرجع و یک عدم قطعیت اندازه گیری مرتبط داشته باشند. چند نمونه در زیر آورده شده است.
 مقدار کمی که در گواهی ماده مرجع تایید شده (CRM) به همراه عدم قطعیت اندازه گیری مرتبط با آن، یک مقدار کمیت مرجع برای ویژگی خاصی است که به آن مربوط می شود.
مقادیر مجموعه‌ای از محلول‌ها با غلظت مشخص که برای ساختن یک نمودار کالیبراسیون تجزیه و تحلیل می‌شوند، مقادیر کمیت مرجعی هستند که برای تعیین مقدار همان کمیت در نمونه‌های دیگر استفاده می‌شوند.
 در یک آزمایشگاه کالیبراسیون، دماسنج های جیوه در شیشه بر اساس یک استاندارد اندازه گیری (دما سنج) کالیبره می شوند که مقادیر دمایی خاص را بازتولید می کند (با عدم قطعیت های مرتبط): این ها مقادیر مرجع کمیت «دما» هستند.
 تحلیلگران از مقدار اختصاص داده شده به یک CRM به عنوان مقدار کمیت مرجع برای ارزیابی صحت یک روش اندازه گیری استفاده می کنند.
 به منظور ارزیابی شایستگی کارکنان و آزمایشگاه ها، ممکن است از کارکنان خواسته شود که نمونه هایی را که دارای مقادیر تعیین شده هستند، تجزیه و تحلیل کنند. مقدار تخصیص داده شده به یک نمونه ممکن است مقدار کمی باشد که یا از تجزیه و تحلیل های قبلی توسط کارکنان/آزمایشگاه های با تجربه تر یا از دورهای PT یا از یک گواهی در صورتی که نمونه یک CRM است به دست آمده باشد. در این زمینه، مقدار اختصاص داده شده به هر یک از این مواد به عنوان یک مقدار کمیت مرجع در نظر گرفته می شود.

مرجع: Terminology in Analytica Measurement Introduction to VIM 3

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *