لودر سایت

اکثر اندازه گیری ها بر اساس نشان دهی ارائه شده توسط ابزار اندازه گیری یا سیستم های اندازه گیری است. یک نشانه (مثلاً یک سیگنال یا پاسخ ابزار) و یک مقدار متناظر از کمیتی که اندازه گیری می شود. لزوماً مقادیر کمیت ها هم نوع نیستند. در بسیاری از موارد، نشان دهی ارائه شده توسط ابزار اندازه گیری یا سیستم اندازه گیری مقداری مربوط به کمیتی متفاوت از اندازه گیری خواهد بود.
در بیشتر موارد در علوم تحلیلی، تحلیلگران بر اندازه گیری کمیت های فیزیکی مانند جرم رسوب، حجم تیترانت یا تغییر سیگنال الکتریکی تولید شده توسط جذب تابش یک طول موج خاص تکیه می کنند. سپس این نشانه ها با استفاده از روابط استوکیومتری شناخته شده یا منحنی کالیبراسیون به مقادیر مربوط به مقدار ماده تبدیل می شوند. در تجزیه و تحلیل شیمیایی، مشاهده پاسخ ابزار برای یک سری محلول مرجع و سپس برای نمونه آزمایش بسیار رایج است، بنابراین در این زمینه اصطلاح “واکنش ابزار” به طور کلی برای نشان دادن استفاده می شود. به طور مشابه، نشانه خالی به پاسخ ابزار برای یک ماده آزمایشی اشاره دارد که در آن تصور می شود آنالیت مورد نظر وجود ندارد (در VIM 3 از عبارت “قرار است وجود نداشته باشد” استفاده شده است).

مرجع : Terminology in Analytica Measurement Introduction to VIM 3

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *