لودر سایت

قابلیت ردیابی اندازه شناختی، ویژگی یک نتیجه اندازه گیری که به موجب آن نتیجه می تواند از طریق یک زنجیره ناگسستنی مستند از کالیبراسیون ها به یک مرجع مرتبط شود که هر کدام در عدم قطعیت اندازه گیری نقش دارند.

بیشتر آنالیزهای شیمیایی شامل مقایسه نتایج آزمایشگاهی با مقادیر تولید شده در زمان ها و مکان های مختلف است، به عنوان مثال. یک مقدار در یک گواهی، یک حد قانونی، یا نتیجه ای که با روش اندازه گیری متفاوت به دست آمده است.
قابلیت ردیابی اندازه‌شناسی برای نتایج اندازه‌گیری معنی‌دار ضروری است، زیرا به نشان دادن معتبر بودن چنین مقایسه‌هایی کمک می‌کند. مقایسه طول یک زمین فوتبال با فاصله بین چراغ های خیابان تا زمانی که هر دو بر حسب متر بیان شوند – یک واحد اندازه گیری یکسان – معنی دار است. با این حال، فقط به این دلیل که نتایج از نظر اندازه‌شناسی قابل ردیابی هستند به این معنی نیست که برای هدف مناسب هستند، زیرا اطمینان نمی‌دهد که عدم قطعیت اندازه‌گیری مناسب است. به عنوان مثال، نتیجه اندازه گیری به دست آمده هنگام وزن کردن یک جرم معین از کلرید سدیم با استفاده از ترازوی فنی مدرج شده، از نظر اندازه گیری تا کیلوگرم قابل ردیابی است. این کار ممکن است برای تهیه معرف‌هایی مانند بافرها مناسب باشد، اما ممکن است برای تهیه محلول‌های کالیبراسیون برای تعیین غلظت‌های پایین سدیم در آب دقیق نباشد. علاوه بر این، برای اطمینان از مناسب بودن نتایج اندازه‌گیری با هدف، روش‌های اندازه‌گیری مورد استفاده باید صحه گذاری شده و رویه‌های کنترل کیفیت مداوم کافی باید وجود داشته باشد.

قابلیت ردیابی اندازه شناختی: Terminology in Analytica Measurement Introduction to VIM 3

نویسنده پست: ghaemi mohammad

این سایت جهت ارائه اطلاعات بروز و تخصصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و اشتراک گزاردن تجربیات اینجانب در حوزه ارزیابی انطباق و ترویج و ارتقای این علم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *